شریک دزد!


1895 بازدید

شریک دزد!
شماره: 2ـ 3ـ 1285 تاریخ: 10/4/37
موضوع: دربار شاهنشاهی
والاحضرت شاهپور محمود‌رضا پهلوی به اتفاق سرهنگ مسعود پهلوان رئیس دفتر مخصوص خود ـ یک نفر از کارمندان سازمان برنامه که حقوق از سازمان دریافت ولی در دفتر والاحضرت کار می‌کند با امیر پهلوان‌نژاد ـ پایدار مدیر بنگاه سلامت واقع در خیابان شاهرضا و عباس عباسی دلال (کارمند سابق وزارت کشاورزی که به علت فعالیت‌های مضره از کار برکنار شده) شریک شده و در امور مربوط به زمینهای دعوایی و خرید و فروش اراضی اطراف تهران دست‌اندازی و فعالیت می‌نمایند.
تصور نمی‌کنم سرهنگ باشد بلکه آقای پهلوان است. اسم کوچک او گرفته شود.