آتش زدن پمپ بنزین توسط عوامل رژیم شاه


1507 بازدید

آتش زدن پمپ بنزین توسط عوامل رژیم شاه
شخصی که گویا صاحب پمپ بنزین و از اقوام اسلام کاظمیه است ضمن مذاکره با وی گفت که شعله آزادیخواهی شما ما را هم گرفت، آمده بودند پمپ بنزین را آتش بزنند که خوشبختانه خاموش شد، راننده تانکر بنزین، تانکر را به اتومبیل شخص عامل حادثه زد و آن شخص پایش شکست و او را به کلانتری بردند و ما هم نمره اتومبیل او را داریم.

اسلام کاظیمه گفت که اینها مأمورین دولت و گروهبان هستند نام و شغلش را بپرسید چون در کلانتری او را عوض خواهند کرد و یکی دیگر را جای او خواهند گذاشت و اینکارها را می کنند که بگویند این دسته وحشی هستند مثلاً دیروز بعد از ظهر پای بنی صدر قاضی دادگستری را شکسته اند و دکتر نورعلی تابنده و مهندس حبیبی بیمارستان اند و در حدود سیصد نفر هم در بیمارستانها هستند. جشن عید قربان بوده و شاه پرستان ریخته اند.

مخاطب با اظهار تعجب گفت که بنی صدر و تابنده دیروز صبح منزل دکتر امینی بودند.

اسلام کاظمیه اضافه کرد که چون اینها گروهبان هستند اسم و شماره اتومبیل آن شخص را بدست آورین و به من بدهید که احتیاج فوری دارم.