رابطه پنهان و آشکار محمدرضا پهلوی با رژیم اسرائیل


رابطه پنهان و آشکار محمدرضا پهلوی با رژیم اسرائیل
در این سند سرویس اطلاعاتی اسرائیل از ساواک درخواست کرده که موشه دایان وزیرخارجه وقت اسرائیل برای ملاقات با شاه به ایران بیاید . در این سند دو نکته مهم وجود دارد :

1- تاریخ درخواست سرویس اطلاعاتی اسرائیل از ساواک هفدهم مرداد 1356 است . اینکه یک روز بعد از برکناری هویدا توسط شاه در 16 مرداد 1356 ، وزیرخارجه اسرائیل درخواست دیدار با شاه را مطرح می کند،نشان دهنده اهمیت برکناری هویدا بعد از سیزده سال و آمدن جمشید آموزگار بجای او در نزد مقام های صهیونیستی می باشد .

2- درخواست ملاقات وزیر خارجه اسرائیل با شاه بجای آنکه از طریق عادی از سوی وزارت امور خارجه رژیم تل آویو به وزارت امور خارجه ایران ارائه شود، از طریق موساد به ساواک ارائه شده است. این خود بیانگر تمایل دو طرف برای مخفی ماندن مناسبات تل آویو با رژیم پهلوی است.

در پایان سند دست خط ارتشبد نصیری به شرح ذیل مشاهده می شود:

« روز 28 [مرداد] برای شرفیابی معین شده است »