انتقال 480 مهاجر آفریقایی به بازداشتگاه جدید اسراییل


944 بازدید

انتقال 480 مهاجر آفریقایی به بازداشتگاه جدید اسراییل

بگزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) بنوشته روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت، رژیم صهیونیستی همچنان به سیاست بازداشت و اخراج مهاجران آفریقایی ادامه می دهد و در تازه ترین مورد 480 تن از این مهاجران را به بازداشتگاه جدید منتقل کرده است.

این گزارش درحالی است که پیشتر نیز دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت وزارت داخلی رژیم صهیونیستی از ترک 177 پناهنده اریتره و سودانی از سرزمینهای اشغالی در ماه جولای خبر داد. رژیم صهیونیستی از چند ماه قبل به دنبال اخراج مهاجران آفریقایی است. دادگاه رژیم صهیونیستی حکم اخراج مهاجران آفریقایی را صادر کرده است.
شمار زیادی از مهاجران آفریقایی هم اکنون با تهدید رژیم صهیونیستی برای خروج از سرزمینهای اشغالی مواجه اند و از وضعیت  اسف بار و نژادپرستانه علیه آنها در جامعه صهیونیستی رنج می برند.
تاکنون شمار زیادی از مهاجران آفریقایی اعتراض خود را به تبعیض نژادی، اخراج مهاجران و تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی برای تشدید جریمه یا حبس برای مهاجران غیرقانونی اعلام کردند.
تظاهرکنندگان اعتراض خود را به حکم دادگاه رژیم صهیونیستی مبنی بر اخراج مهاجران آفریقایی اعلام کردند. تظاهرکنندگان همچنین خواستار مداخله سازمان ملل برای حل وضعیت مهاجران شدند.
در حال حاضر بیش از یکهزار مهاجرآفریقایی در اردوگاه ساهار در جنوب سرزمینهای اشغالی بازداشت هستند که نیمی از آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهند.
این مهاجرین که بیشتر آنها اهل سودان و اریتره هستند  از وضعیت حقوقی برابر در جامعه صهیونیستی برخوردار نیستند وحمایتهای حکومت رژیم صهیونیستی را به همراه ندارند و همواره در شرایط نژادپرستانه زندگی می کنند.


قدسنا