نخستین فرهنگ «طب سنتی» منتشر شد


3076 بازدید

نخستین فرهنگ «طب سنتی» منتشر شد

نخستین فرهنگ انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی «طب سنتی» با حدود 30 هزار واژه و اصطلاح پزشکی منتشر شد. این فرهنگ شامل واژه هایی است که در گذشته در طب سنتی به کار می رفته و یا اکنون کاربرد دارد. این واژه ها شامل داروها، بیماری ها، روش های درمانی، زندگینامه پزشکان و داروسازان طب سنتی ایران، عرب و اروپایی و نام کتاب هایشان و نیز مجموعه کاملی از گیاهان و فرآورده های طبیعی و نام های متعدد آنها به زبان فارسی، عربی، انگلیسی و لاتین است.

مجموعه کامل پیشوندها و پسوندهای اصطلاحات پزشکی به زبان فارسی، عربی، انگلیسی، یونانی و لاتین از جنبه های دیگر این فرهنگ است. این واژه ها از کتاب های طب سنتی مانند قانون، الحاوی، مخزن الادویه، ذخیره خوارزمشاهی، بیان الطب جمع آوری و سپس توضیح داده شده است.
این فرهنگ 728 صفحه ای در قطع وزیری به قیمت 450 هزار ریال عرضه می شود.


ایرنا