عدم جلوس آیت الله گلپایگانی در منزل خود در روز ولادت امام حسین (ع)!


2279 بازدید

عدم جلوس آیت الله گلپایگانی در منزل خود در روز ولادت امام حسین (ع)!
موضوع : آیت‏اله گلپایگانى

از : 21 تاریخ 6/8/47

به : 316 شماره : 3155/21

هر سال در تمام ولادتها آیات در منازل خودشان جلوس مى‏نمودند و امسال روز چهارم آبان که مصادف با ولادت امام حسین (ع) بود آقاى گلپایگانى در منزل خود جلوس ننمود و هر کس رفت‏وآمد مى‏کرد مى‏گفتند آقا مریض است ولى علت چیز دیگرى بود زیرا ولادت امام حسین مصادف با ولادت اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بود. به همین مناسبت جلوس نکردند. همچنین آقاى گلپایگانى براى علماء دیگر تلفن کرده بود که جلوس نکنند ولى علماء در پاسخ نامبرده اظهار داشته‏اند که اگر جلوس ننمائیم انعکاس بدى خواهد داشت.

نظریه منبع ــ نظرى ندارد.

نظریه رهبر عملیات ــ مفاد گزارش فوق صحت دارد. مدرس

نظریه امنیت داخلى :

مفاد گزارش را کاملاً تأیید مى‏کنم. عدم موفقیتى که گلپایگانى و فرزندش سیدمهدى در مورد برگزارى رژه دختران دانش‏آموز در مراسم چهارم آبان حاصل نمودند آقاى گلپایگانى به ایجاد شایعات کسالت پرداخت از همچنین جهت در صورتى که از بهبودى کامل برخوردار بودند و بعد از این کسالت صحنه‏هاى دیگرى ساختند و بعد که متوجه شدند آقایان دیگر جلوس کردند ایشان هم جلوس مختصرى با حضور عده‏اى از اطرافیان خود کرد که بفهماند هم کرده و هم نکرده کردنش به خاطر آیات دیگر و نکردنش به علت شرکت دختران دانش‏آموز در رژه که تاکنون در قم سابقه نداشته و این عمل در واقع سدّى بود که شکست. روحانى

در گزارش روزانه و بولتن درج شد

در پرونده سید محمدرضا گلپایگانى بایگانى شود ـ اوانى 8/8