آیت الله فلسفی: بعد از قیام 15 خرداد، مردم به روحانیت علاقه مند شده‌اند


2884 بازدید

آیت الله فلسفی: بعد از قیام 15 خرداد، مردم به روحانیت علاقه مند شده‌اند
موضوع: اظهارات فلسفى

شماره : 2325/ س ت/ 2 تاریخ 28/11/42ساعت 2030 روز سه‏شنبه 22/11/42 فلسفى در منزل خودش در حضور ابراهیم ملک حسینى پسرش کمال فلسفى و حاج محمد تقى باقرى و یکنفر بازارى اظهار داشته دولت در نظر دارد با روحانیون تا سر حد امکان مبارزه کند و آنها را بکوبد تا از ادامه مبارزه با دولت خسته شوند و با دولت همکارى کنند. لکن این امر محال است زیرا روحانیون در وضعى هستند که اگر کوچکترین گامى بطرف دولت بردارند همین مردم آنها را بکلى طرد میکنند و دست از تمام روحانیون برمیدارند. سپس اضافه نمود بعد از جریان 15 خرداد نظر مردم نسبت به روحانیون فرق کرده و یک علاقه خاصى نسبت به آنها پیدا نموده‏اند.ساواک شمال شرق تهران 28/11/42

اجتماعى 28/11/41

اطلاعیه شود 28/11/42

بایگانى شود 31/1/43