عکسی تکان دهنده از عمق جنایت انگلیسی ها در ایران


عکسی تکان دهنده از عمق جنایت انگلیسی ها در ایران

عکس مربوط به سال ۱۲۹۷ یا ۱۲۹۸ شمسی ،عکاس آن ناشناس است. نسخه ی اصلی آن در موزه ی یادبود قربانیان جنگ در استرالیا نگهداری می شود.

در شرح عکس نوشته اند: «این عکس در بیابانی نزدیک شهر بیجار گرفته شده. [در سالهای پایان جنگ جهانی اول] قوای انگلیس از سمت ترکیه و سوریه وارد ایران شده اند و به سمت تهران در حرکت اند. گوسفندی را برای طبخ غذای سربازان انگلیسی سر بریده اند. قصاب ، امعاء و احشاء گوسفند را دور انداخته و مردم گرسنه برای برداشتن آن کثافت هجوم آورده اند و کسی این عکس را ثبت کرده است.»

برای کسب اطلاع بیشتر از جزئیات قحطی در ایران که نتیجه اشغال ایران توسط نیروهای انگلیسی و روسی بوجود آمد به کتاب قحطی بزرگ نوشته ی دکتر محمد قلی مجد محقق ایرانی ساکن آمریکا که بر اساس اسناد وزارت خارجه ایالات متحده و روزنامه های ایران نوشته شده است ، مراجعه کنید
نویسنده در این کتاب به مطالعه قحطی ۱۹۱۷تا ۱۹۱۹در ایران می پردازد که در پی آن هشت تا ده میلیون نفر از جمعیت ایران به کام مرگ فرو رفت و این واقعه زمانی رخداد که ایران در اشغال نظامی انگلیس ها قرار داشت و همینطور پیش از آن که در روسیه انقلاب رخ دهد و نیروهای روسی مجبور شوند از ایران خارج شوند تا پس از آن انگلیس ها تمام ایران را به اشغال در بیاورند نیرو های روس با غارت ها و کشتار هایی که انجام دادند در این قحطی تاثیراتی داشتند ولی نقش انگلیس بسیار بیشتر است چون این کشور نه تنها تلاشی برای کاهش عواقب قحطی نکرد بلکه با خرید عمده گندم و مواد غذایی داخلی و کوتاهی از وارد کردن آذوغه از هند و عراق و منع وارد کردن مواد غذایی از ایالات متحده و پرداخت نکردن درآمد های نفتی ایران بر شدت بحران افزود. نویسنده عقیده دارد نکته مهم درباره این برهه از تاریخ کشور ما آن است که حقایق مربوط به آن پنهان و ناشناخته مانده است از این رو با استفاده از منابع و اسناد به روشن ساختن زوایای آن پرداخته است. 

برای تهیه کتاب قحطی بزرگ به نشانی زیر مراجعه کنید :

https://psri.ir/?page=books&id=131