اقدامات و فعالیتهاى آیت‏الله خمینى و نزدیکان وى در پاریس


1766 بازدید

اقدامات و فعالیتهاى آیت‏الله خمینى و نزدیکان وى در پاریس
1ـ روز 8/11/57، ارتشبد جم در تماس و مذاکرات خصوصى که با آیت‏اله خمینى داشته از ایشان خواسته که اختیار تعیین اعضاء شوراى انقلاب و وزراء بعهده او باشد، لیکن آیت‏اله خمینى این درخواست را قبول نکرده و ارتشبد جم گفته اگر مى‏خواستم باین ترتیب سمتى قبول نمایم، انتصابات اعلیحضرت را مى‏پذیرفتم و وزیر دفاع میشدم.1 گفته شده قرار است از طرف جبهه ملى نیز با ارتشبد جم تماس حاصل گردد.

2ـ شب هنگام مورخ 8/11/57، اعلامیه آیت‏اله خمینى در زمینه نحوه ملاقات با آقاى شاپور بختیار بعنوان نخست وزیر تلفنى بتهران اعلام شده تا انتشار یابد. مفاد اعلامیه مذکور به اصرار مهدى عراقى و ابوالحسن بنى‏صدر (از نزدیکان آیت‏اله خمینى) منتشر و گفته شده قطب‏زاده، یزدى و مدنى در ایران با انتشار اعلامیه مخالفت و انتخاب روش معتدل را پیشنهاد نموده‏اند.2

3ـ آیت‏اله خمینى از اینکه تعدادى از اطرافیانش بنام او سخن میگویند، ناراحت است، منظور آیت‏اله خمینى قطب‏زاده و یزدى هستند.3

4ـ در پاریس شایع شده که تعداد زیادى از علماء در تهران خواستار پیش گرفتن روشن معتدل از طرف آیت‏اله خمینى هستند، لیکن ایشان هنوز شدت عمل را تجویز میکند.ارزیابى خبر :

شایعه و خبرها بصورت فوق صحت دارد.1ـ این تماس ظاهرا تلفنى بوده است. منبع ساواک از پاریس چنین گزارش داد : «تیمسار جم هنوز به پاریس نیامده ولى تلفنى با سید [امام خمینى] صحبت کرده است و قصد آمدن او از انگلیس تایید شده است. در مذاکره تلفنى جم خواسته است اختیار تعیین شوراى انقلابى و وزراء با او باشد ولى سید قبول نکرده است. جم گفته اگر من...»

2ـ امام امروز (8/11/57) در سخنانى براى حاضران در محل اقامت خود در نوفل لوشاتو در این باره یک بار دیگر سخن گفتند : «من گفتم که اگر دولت بیاید اینجا، یعنى رئیس دولت بیاید ـ به قول خودشان ـ بیاید اینجا، تا استعفایش را قبلاً ننویسد و اعلام نکند، با من ملاقات نمى‏تواند بکند. این هم که من مى‏گویم استعفا، نه این که این معناى واقعى استعفا دارد ؛ این نیست. این نخست وزیر نیست. نه این که نخست وزیر است و استعفا کند ؛ لکن براى حفظ ظاهرى که حالا کلمه استعفا را ما هم ذکر مى‏کنیم و اِلا استعفا یعنى چه! تو نخست وزیر اصلاً نیستى!... اگر عاقل باشد استعفا مى‏کند و مى‏آید اینجا توبه مى‏کند، مى‏شود مثل سایر مردم... بیاید توبه کند ما مى‏پذیریم از او، و اگر سرسختى بکند همان است که بود. و پشیمان خواهد شد. من به او الان مى‏گویم که پشیمان مى‏شوى.» (صحیفه امام، ج 5، ص 549)

3ـ منبع ساواک در ادامه از قول امام مى‏افزاید : «و تاکید کرده اگر مِن بعد به نام او مذاکره‏اى انجام گیرد تکذیب مى‏کند.»