حمایت متودیستهای انگلیس از تحریم اسراییل


1202 بازدید

حمایت متودیستهای انگلیس از تحریم اسراییل

پس از رایزنیهای طولانی بالاخره کلیسای متودیستهای انگلیس باانتشار بیانیه ای بر موضع قبلیش در حمایت از رویکرد جهانی تحریم رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)بنقل از جروزالم پست برغم تلاشهای نمایندگان یهودیان انگلیس برای تغییر رویکرد کلیسای متودیست در اینکشور که 800 هزار پیرو دارد نسبت به تحریم جهانی علیه اسراییل انتشار این بیانیه نشان داد که لابی صهیونیستی درانگلیس شکست خورده است. دراین بیانیه 9 صفحه ای متودیستها تاکید کرده اند:کابینه رژیم صهیونیستی باید بداند که بی توجهی به اجرای قوانین بین المللی در سرزمین های اشغالی بهای خودرا دارد.

این بیانیه بااشاره به تلاشهای بیهوده مقامات تل آویو برای رفع نگرانیهای صهیونیستها از اقدامات طرفداران تحریم تاکید شده است که حضور گروههایی از یهودیان وسازمان های یهودی درجنبش تحریم اسرائیل نشانگر شکست اقدامات مقامات رژیم صهیونیستی است.

سخنگوی سفارت رژیم صهیونیستی در لندن دراین زمینه گفت:گزارش متودیست ها مخرب و تفرقه انداز است وطرفهای فلسطینی و اسرائیلی را دررسیدن به صلح کمک نمی کند.هیئت نمایندگان یهودی نیز در پاسخ به این بیانیه اعلام کرد:این گزارش تنها تفرقه ها را عمیق تر می کند.


قدسنا