بهائی‌ها در دفتر فرح پهلوی


اشاره:
نفوذ بهائیان در دوران پهلوی دوم و بخصوص از دهه 1340 به بعد بقدری گسترش یافت که به یکی از مسائل و نگرانی‌های ایرانیان تبدیل شد. جامعه ایران شاهد بود که اعضای این تشکیلات وابسته به اسرائیل، در تمام نهادهای حکومتی و از جمله دربار و دفتر فرح نفوذ کرده‌اند. سند حاضر که با مهر «سرّی» طبقه‌بندی شده است، علاوه بر مطلب بالا، نشان‌دهنده آن است که حکومت پهلوی از افشا شدن این روابط احساس نگرانی می‌کرده است.
***
سرّی
جناب آقای دکتر نصر
ریاست محترم دفتر مخصوص علیاحضرت شهبانوی ایران
محترماً بعرض میرساند، اطلاعات واصله حاکی است که در بین جامعه متوسط مذهبی بخصوص بازاریان و اصناف، مطالبی در مورد دفتر مخصوص علیاحضرت شهبانوی ایران شایع گردیده که به هیچوجه در شأن اداری این دفتر نبوده، بر حسب وظیفه و با توجه به اعتقادات راسخ ملی و مذهبی آنجناب از نظر آگاهی و انجام هرگونه کار بایسته به شرح زیر بعرض می رسد:
1- از مدیران دفتر مخصوص علیاحضرت شهبانوی ایران تعدادی پیرو فرقه بابی و بهائی بوده و حتی سوابق عضویت در سازمانهای کمونیستی داشته و هم اکنون نیز به انواع مختلف به آزار و ایذاء مسلمانان می پردازند.
2- فرهنگسراها و موزه‌ها محل تجمع زنان و دختران تجمل‌پرست بوده و اجتماع آنان و آمیزش با گروههای بهائی و بابی و عناصر ماده‌پرست[=مادی‌گرا]، هدف از تشکیل این اماکن را دگرگونه ساخته و آنان را به صورت اماکن فساد درآورده است.
3- تعدادی از کارکنان دفتر مخصوص علیاحضرت به ظاهر از مشاغل خود برکنار، ولی بنابه توصیه دفتر در مشاغل حساس‌تر به خدمت گرفته شده و به نفع فرقه بابی و بهائی فعالیت دارند.
سرهنگ فریدون مدنی، مدیر حفاظت؛ 11/7/57
 

 


بهائی‌ها در دفتر فرح پهلوی