مراسم تشیع پیکر آیت الله کاشانی


مراسم تشیع پیکر آیت الله کاشانی انعکاش خبر درگذشت آیت الله کاشانی در صفحه اول روزنامه اطلاعات
گزارش روزنامه اطلاعات شماره 10755 روز پنج شنبه 24 اسفند ماه 1340

روزنامه اطلاعات در گزارش این مراسم چنین نوشت:

جنازه حضرت آیت‌الله کاشانی که پس از انجام مراسم غسل ظهر دیروز در مسجد پامنار به امانت گذاشته شده بود در ساعت پنج بعد از ظهر دیروز به مسجد سپهسالار انتقال داده شد از اول صبح امروز حضرت‌ آیت‌الله بهبهانی و جمع کثیری از آقایان علمای اعلام و حجج اسلام و طلاب علوم دینی، رجال، شخصیت‌های مملکتی و اعضای چند سفارتخانه اسلامی در تهران در مسجد مذکور اجتماع کردند.در محوطه جلوی مسجد و در تمام طول خیابان از سرچشمه تا بهارستان مملو از تشییع‌ کنندگان جنازه حضرت آیت‌الله کاشانی بودند.

خبر درگذشت آیت الله کاشانی نیز در همان روز چهارشنبه در روزنامه اطلاعات منتشر شد.