اعلامیه رضا‌خان برای آغاز سلطنت چه بود؟


4947 بازدید

اعلامیه رضا‌خان برای آغاز سلطنت چه بود؟

 به بهانه انتشار اعلامیه رضاخان در سال 1304

رضاخان که پرچمدار اسلام‌زدایی در ایران و نابودی مظاهر دین در کشور شد در آغاز اهداف خود را اجرای عملی احکام شرع مبین اسلام و تامین رفاه عموم اعلام کرد.  رضاخان پهلوی پس از مدت‏ها تلاش درراه کسب قدرت بیشتر و موفقیت در خلع قاجار، دو روز پس از رای مجلس شورای ملی درسال 1304 واعلام انقراض قاجاروآغاز پادشاهی  وی، برای تثبیت موقعیت سیاسی و سلطنت دائمی خود، با انتشار اعلامیه‏ای، ضمن برشمردن خدمات به اصطلاح بزرگ ودرخشان خویش، اهداف آینده‏اش را اجرای عملی احکام شرع مبین اسلام وتامین رفاه عموم اعلام کرد.

علاوه بر آن دستور داد تا قیمت نان کاهش یافته، مشروب فروشی‏ها تعطیل شوند. تاکید سردار سپه بر اجرای احکام اسلام و تعطیل شدن مشروب فروشی‏ها، صرفاً نوعی تظاهر برای مردم فریبی بود.

چرا که او در سال‏های بعد، پرچمدار اسلام زدایی و نابودی مظاهر دین در کشور شد و خدمات زیادی به غربیان کرد.


خبرگزاری فارس حوزه تاریخ 92/08/11