مدرس الگوی نمایندگی برای همه عصرها و نسل ها


مدرس مردی از سلاله پاکان و مبارزی وارسته و نستوه در عصر ظلمت و استبداد ، بزرگمردی که اندیشه و عملش پرده زمان و مکان را دریده و از حصر زمان فراتر رفته و مرد روزگاران نام گرفته است . رادمردی که زینت و زیبایی دنیا را با همه گستردگی اش به چشم حقارت نگریست، انسانی که به عنوان شاخص ترین نماینده مجلس پس از انقلاب مشروطه در مدت پنج دوره حضور در مجلس توانست نقشی گرانقدر ایفا کند . و با درخشش کم نظیرش اسوه مجاهدان خلف شد . او در صحنه فعالیت سیاسی از هوشیاری و زیرکی خاصی برخوردار بود به همین جهت بود که هیچگاه فریب مکرهای مکاران را نخـورد .  آن قدر در راه آزادی ، عدالت اجتماعی و اجرای احکام اسلامی پافشاری کند که به حبس افتد و زهر شهادت نوشد و در حال عبادت جان سپرد . او مانند هر آزاده ای مرگ تن را بر مرگ شخصیت ترجیح داد از این رو یادش همیشه زنده و ارزنده تاریخ است . او یادگار و سمبل روزهای پر شور و هیجان مشروطه بود ، یادگاری از روزهای اوج و قرب و احترام و منزلت مجلس شورای ملی بود . مدرس ابرمردى که بیرق مبارزه را تنها در تنگنا به دوش کشید و شجاعت تحسین برانگیزش چشم بداندیشان و زمامداران خودسر را خیره ساخت و بیگانگان را به تحیر واداشت . در سالروز شهادتش  با این تصاویر به ذکر یادش میپردازیم و خاطره اش را ارج مى نهیم . زیرا وى پارسایى پایدار و بزرگوارى ثابت قدم بود که لحظه اى با استبداد و استعمار سازش نکرد و در تمامى مدت عمرش ساده زیستى ، تواضع ، قناعت و به دور بودن از هرگونه رفاه طلبى را شیوه زندگى خویش ساخت و از طریق عبادت و دعا و راز و نیاز با خدا، کمالات معنوى را کسب نمود .


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
مدرس الگوی نمایندگی برای همه عصرها و نسل ها
آیت الله مدرس در میان نمایندگان مجلس سوم سمت چپ نفر اول ایستاده

آیت الله مدرس در جمع نمایندگان مجلس ششم سمت چپ ردیف نخست ، نفر اول

در میان نمایندگان گروه اقلیت در مجلس پنجم مدرس نفر وسط به عصا تکیه داده است .

مدرس در جمع نمایندگان مجلس از بالا اولین ردیف نفر سوم

حضور آیت الله مدرس در جمع وزیران کابینه موقت مهاجرت هنگام جنگ جهانی اول

آیت الله مدرس در کنار علمای اصفهان در مدرسه علمیه صدر

آیت الله مدرس در کنار سید العراقین در حوزه علمیه صدر در اصفهان

آیت الله مدرس در میان تعدادی از تفنگداران ایل بختیاری

آیت الله مدرس در جمع تعدادی از یارانش

آیت الله مدرس در بیمارستان پس از سوء قصد به جان ایشان در هفتم آبان 1305

نمایی از در ورودی خانه مادری آیت الله مدرس در محله دشت زواره

آرامگاه آیت الله مدرس در کاشمر