غربیها بدنبال سلطه تل آویو برخاورمیانه هستند


1299 بازدید

غربیها بدنبال سلطه تل آویو برخاورمیانه هستند

 عبدالرحیم فرحا"مدیر شبکه ماهواره ای المناردرگفتگو با خبر نگار قدسنادرحاشیه هفتمین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیووتلویزیونهای اسلامی در تهران گفت:درحال حاضر قضیه فلسطین مهم ترین قضیه منطقه خاورمیانه وجهان اسلام است. وی تاکید کرد:مدیران رسانه ها بایدضمن توجه ویژه به فلسطین تلاشهای خود را برای انعکاس حقایق ومعرفی رژیم اسرائیل به عنوان رژیم اشغالگرافزایش دهند.

"عبدالرحیم فرحا"افزود:رسانه های اسلامی همچنین باید با اولویت قرار دادن خبرها وبرنامه های مربوط به فلسطین بر تشکیل دولت مستقل فلسطینی وحق بازگشت آوارگان فلسطین به کشور خود تاکید کنند. وی با اشاره به حوادث اخیر کشور های عربی اظهار داشت: کشورهای غربی با وارونه جلوه دادن وقایع تلاش میکنند که این ذهنیت را درمردم بوجود بیاورند که اسلام توان اداره جامعه راندارد.

"فرحا"خاطرنشان کرد:رسانه های غربی همچنین تلاش میکنند با دامن زدن به مسائل کشورهای عربی باعث شوند مسئله فلسطین به بوته فراموشی سپره شود.لذا ما باید بااستفاده ازسانه های خود تلاش کنیم بااین ترفند آنها مقابله کنیم چرا که فلسطین به همه مسلمانان جهان تعلق دارد.

مدیر شبکه المنار تصریح کرد:متاسفانه کشورهای غربی از طریق رسانه های خود باعث شده اند برخی از گروههای مقاومت را ازراه اصلی خود منحرف کنند. وی افزود:کشورهای غربی در حال حاضر تمام تلاش خود را می کنند که سوریه و همچنین ارتش این کشور از بین ببرندواز این راه امنیت رژیم صهیونیستی را تامین کنند.

"فرحا"ادامه داد غربیها خواستارسلطه رژیم اسرائیل برخاورمیانه هستند وآنها با تشکیل گروههای تکفیری بدنبال عملی کردن نیات پلید خود هستند . وی درمان تروریستهای زخمی سوریه در بیمارستانهای رژیم صهیونیستی را بهترین دلیل برای اثبات این ادعا که رژیم صهیوینستی با گروههای تکفیری همکاری میکنددانست وازرسانه های کشورهای اسلامی خواست که حقیقت این گروهای تکفیری را به مسلمانان نشان دهند.


قدسنا