کثافتکاری!


2123 بازدید

به: 322
تاریخ: 31/2/46
از : 20/7/م
شماره: 848/20/7/م
موضوع: اظهارات علی‌اکبر صفی‌پور نماینده مجلس شورا
روز پنجشنبه 21/2/46 صفی‌پور نماینده نهاوند و مدیر مجله امید ایران ضمن یک مذاکره خصوصی با حضور مهندس معینی زند نماینده رزن راجع به انتخابات می‌گفت در انتخابات آینده آنچه که مسلم است حزب ایران نوین و آقایان هویدا و خسروانی و مهندس روحانی مؤثر هستند و در حزب مردم هم آقایان علم و پرفسور عدل اثر دارند صفی‌پور ضمن انتقاد از عملیات مهندس ناصر بهبودی اضافه نمود که عده‌‌ای بی‌اطلاع خیال می‌کنند بهبودی هم داخل آدمهاست و پولهایی به او داده‌اند. آنچه که فعلا می‌دانم از چند جا پولهای هنگفتی گرفته و از جمله از مروتی کارخانه‌دار که می‌خواهد از نهاوند وکیل شود مبلغ پنج‌هزار تومان چک گرفته و شماره چک در نزد اینجانب است و علاوه بر آن کثافتکاریهای دیگری نیز نموده و اغلب روز و شب خانمهای عضو حزب مردم را به عنوان اینکه آنها را وکیل می‌کند فریب داده و برای تفریح وعیاشی با خود به مکانهایی برده است و همه می‌دانند که وی با خانم ب و خانم س زن سابق کریم ... و خانم دکتر م . م و چند نفر دیگر که اسامی آنها را الان بخاطر ندارم ارتباط خصوصی دارد.

ضمنا روز مزبور محسن موقر نماینده مجلس و عبدالکریم عموئی عضو حزب مردم نیز جریان پول گرفتن مهندس بهبودی را از مروتی و کمال موسوی و ملک منصور باشتی تایید کردند و عموئی اضافه کرد در اوائل خیابان شهرآرا نزدیک دریان نو ناصر بهبودی مشغول ساختن ساختمانی است که تاکنون سه ملیون تومان خرج آن کرده و تا ساختمان را تمام کند چند میلیون تومان دیگر نیز خرج دارد و باید رسیدگی شود که این پولها را از کجا آورده است. موقر و عموئی همچنین روابط بهبودی را با بانوان مذکور تایید کردند. عموئی می‌گفت از وقتی که مدرسی عضو هئیت مدیره بانک رهنی شده بهبودی با او تبانی کرده و بیشتر پولهای بانک رهنی را که باید به اشخاص مستحق و موجه بدهند بالعکس بیک عده زنهای ناباب و افراد حق و حساب بده داده‌‌اند و بهنیا چون بی‌عرضه و نالایق است کلیه کارها را مدرسی قبضه نموده است و این عملیات در خارج انعکاس بدی پیدا کرده است.

نظریه 20/7/م ـ با توجه به انتقاداتی‌ که از طرف سرتیپ حکیمیان ـ صفی‌پور و موقر نمایندگان مجلس علیه مهندس ناصر بهبودی عنوان می‌شود بایستی موضوع در خور بررسی قرار گیرد و معلوم شود که آیا واقعا اظهارات نامبردگان صحت دارد و یا آنکه برای خراب کردن بهبودی این مطالب و آن هم در این روزها که انتخابات آینده نزدیک است بیان می‌شود.ـ


کثافتکاری!