هویدا و فهد


2786 بازدید

هویدا و فهد
۱۲ تیر 1354 ـ ملک‌فهد سه ماه پس از انتخاب شدنش به ولیعهدی عربستان و در آغاز حکومت ملک‌خالد، به دعوت هویدا نخست‌وزیر، به تهران آمد.