تلاش جبهه ملی برای جلب توجه آمریکا


2094 بازدید

تلاش جبهه ملی برای جلب توجه آمریکا


موضوع : جبهه ملى

شماره : 2ـ 3ـ 4246 تاریخ 23/8/1339

بعضى از زعماء حزب ایران منجمله دکتر کریم سنجابى1 اصرار دارند که مقارن در دست گرفتن قدرت از طرف کندى آمریکا مانند زمان انتشار دکترین آیزنهاور از طرف وابستگان به جبهه ملى اعلامیه منتشر گردد و بدین طریق توجه نمایندگان دولت جدید امریکا را به وجود قشر وسیع و متشکلى در ایران که داراى برنامه‏هاى مترقى بوده و ضمنا متمایل به همکارى با دنیاى آزاد خصوصا آمریکا هستند جلب نمایند. ولى هنوز این پیشنهاد مورد موافقت قطعى قرار نگرفته است.

1ـ دکتر کریم سنجابى در سال 1238 در ماهیدشت کرمانشاه بدنیا آمد او اصلاً متعلق به خانواده‏اى از خوانین ایل سنجابى است. تحصیلات ابتدایى را در مکتب خانه گذراند و در سال 1300 وارد مدرسه علوم سیاسى شد و سپس در مدرسه حقوق ادامه تحصیل داد. در سال 1307 جزو اولین گروه محصلان اعزامى براى ادامه تحصیل به فرانسه رفت، پس از 6 سال تا کسب دکتراى حقوق از دانشگاه پاریس به ایران بازگشت و به عنوان استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران مشغول به کار شد. از فعالان حزب ایران جوان بود. وى در کابینه دکتر مصدق وزیر فرهنگ و در انتخابات هفدهم نماینده کرمانشاه در مجلس ملى بود. بعد از کودتاى 28 مرداد 18 ماه در اختفا بسر برد و سپس مورد عفو ملوکانه قرار گرفت. تا سال 1339 فعالیت عضو هیأت اجرائیه بود. در سال 1341 به همراه عده‏اى از بازاریان و اعضاى جبهه ملى دستگیر شد. در دولت بازرگان وزیر امور خارجه را عهده‏دار شد و در فروردین 1358 استعفا داد وى سپس به صف مخالفان نظام پیوست. در سال 1360 به دنبال اعلام ارتداد جبهه ملى از سوى امام خمینى مخفیانه از ایران خارج و به آمریکا رفت و در سال 1374 در سن 90 سالگى در گذشت.