چرا آیت‌الله طالقانی در حوزه علمیه نماند؟


2416 بازدید

چرا آیت‌الله طالقانی در حوزه علمیه نماند؟

مهدی طالقانی فرزند آیت‌الله طالقانی در مورد پدرش  که چرا با وجود اینکه اگر در حوزه می‌ماند به مقام مرجعیت دست پیدا می‌کرد حوزه علمیه را رها کرد و به عرصه عمومی آمد، اظهار داشت: آیت‌الله طالقانی مدرک اجتهاد خود را از در سن جوانی از آیت‌الله حائری یزدی گرفت که آن بزرگوار در تایید و دادن مدرک علمی بسیار سختگیر بود. بسیاری از علما از اینکه آیت‌الله طالقانی در سن جوانی از آیت‌الله حائری یزدی اجازه اجتهاد گرفته است تعجب می‌کنند.

وی با بیان اینکه مرحوم طالقانی این احساس نیاز را کرد که در تهران  به ایشان نیاز بیشتری دارد، گفت:  بعد از سال‌های 1320  در موقعیت باز سیاسی  ایجاد شده چپی‌ها حداکثر استفاده را  کردند.

طالقانی ادامه داد: متاسفانه مذهبی‌ها بعد از فضای باز شده در سالهای دهه 20 عملکرد خوبی نداشتند. آیت‌الله طالقانی با گروه‌های مذهبی آمدند جلسات گوناگونان و مجله دانش‌آموز را راه‌اندازی کردند و انجمن اسلامی دانش‌آموزان ، پزشکان و مهندسان به طبع آن تشکیل شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد:‌ در آن زمان که آیت‌الله طالقانی احساس نیاز کرد در عرصه عمومی برای تبلیغ دین حضور پیدا کند در علما کمتر کسی در پی حضور در عرصه عمومی جامعه بود تنها برخی متدینین غیر معمم بودند  که در عرصه عمومی حضور پیدا می‌کردند.


فارس