روابط منوچهر اقبال و آموزگار


2435 بازدید

درباره : روابط دکتر منوچهر اقبال با دکترجمشید آموزگار
شماره : 322 تاریخ 24/4/44
على‌اکبر صفى پور1 نماینده مجلس شوراى ملى ضمن مذاکره خصوصى میگفت در مسافرت اخیر امریکا که باتفاق دکتراقبال رئیس شرکت ملى نفت انجام شد دکتر اقبال بمن اظهار نمود که دکتر آموزگار (وزیر فعلى دارائى) از جمله دوستان نزدیک من میباشد و من باعث ترقى او شده ام و از دوستانم انتظار دارم که از او حمایت نمایند.
یک نسخه در پرونده منوچهر اقبال بایگانى شد این اطلاعیه در پرونده جمشید آموزگار بکلاسه
294 ـ الف ـ م بایگانى شود 24/4/44
1ـ على اکبر صفى پور (1299ش. نهاوند ) على اکبر صفى پور، روزنامه نگار و نماینده مجلس شوراى ملى. در حوت (اسفند) 1299 در نهاوند به دنیا آمد. پدرش ابوالفتح صفى خانى رئیس بلدیه نهاوند بود. على اکبر پس از پایان تحصیلات ابتدایى در زادگاه خود به تهران آمد. مدتى در داروخانه وآتلیه نقاشى شاگردى کرد .همزمان ادامه تحصیل داد وپس از دریافت دیپلم علمى ، وارد دانشکده افسرى شد که بعد از شهریور 1320 از خدمت در ارتش کناره‌گیرى کرد و به کار روزنامه نگارى و کتابفروشى پرداخت. تا 1321 ش به مدت دو سال نویسنده روزنامه اطلاعات بود. مدت کمى نیز با روزنامه «نبرد» همکارى کرد. سپس سردبیرى مجله «بدیع» را به عهده گرفت. در 1322ش عضو هیات تحریریه مجله «خواندنیها» شد. طولانى‌ترین فعالیت روزنامه نگارى على اکبر صفى، کسب امتیاز نشر و مدیریت مجله «امید ایران» بوده که از 1332 تا اوایل دهه 50 ادامه داشت. وى در بیست و یکمین دوره از انتخابات مجلس شوراى ملى، نماینده مردم نهاوند گردید. منابع: «آقاى على اکبر صفى پور، نماینده نهاوند» اطلاعات، ش 11238 (16 ابان 1342) ص 10؛ قریشى، حسن، چهره هاى آشنا، تهران، سازمان چاپ و نشر کیهان، 1344ش؛ گروه مولفان با مقدمه غلامحسین صالحیار، چهره مطبوعات معاصر، تهران، پرس اجنت،1351.
 


روابط منوچهر اقبال و آموزگار