کشف یک حمام تاریخی مربوط به دوره صفوی


3770 بازدید

کشف یک حمام تاریخی مربوط به دوره صفوی

حمام تاریخی شهر وزوان از توابع شهرستان شاهین شهر و میمه اصفهان متعلق به دوره صفویه در پی عملیات باستان شناسان از زیر خاک بیرون آورده شد. این حمام تاریخی که قدمت آن به دوره اواخر صفویه می رسد، درپی گزارش های مردمی و در زیر بوستان شهری وزوان کشف شد.

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میمه روز شنبه به ایرنا گفت: عملیات کشف این حمام تاریخی در پی گزارش مردمی، از دو سال قبل توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان آغاز شد.

جواد چهراضی افزود: پس از دو سال کاووش در پارک شهر وزوان ؛ حدود 300 متر از این اثر تاریخی از زیر خاک نمایان شد.

وی با اشاره به اینکه تحقیقات و گزارش های مردمی نشان می دهد این حمام، دو قلوست و یک حمام زنانه نیز در کنار این حمام در زیر خاک قرار دارد، افزود: تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و ما درصد هستیم سازه های حمام دیگر را کشف و احیا کنیم.

چهراضی اضافه کرد: پس از دو سال ، توانستیم آثار حمام مردانه را کشف کنیم و در حال تهیه طرحی برای بازسازی و احیای این بنای تاریخی هستیم.

وی با اشاره به اینکه با شهرداری وزوان و دوسرمایه گذار مذاکراتی برای مشارکت در بازسازی بنا انجام شده است، تصریح کرد: دنبال هستیم که این اثر تاریخی پس از بازسازی، تغییر کابری یابد و برای شهر مفید باشد .


ایرنا