آیت الله گلپایگانی : مردم با آغوش باز از نمایندگان ما استقبال مى‏کنند


1838 بازدید

آیت الله گلپایگانی : مردم با آغوش باز از نمایندگان ما استقبال مى‏کنند


موضوع : اظهارات آیت‏اله گلپایگانى

از : 21 تاریخ 20/3/47

به : 316 شماره : 1119/21

ساعت 30ـ17 روز فوق شیخ یاسرى1 که از علماى تهران مى‏باشد به اتفاق سه نفر دیگر در اندرونى منزل گلپایگانى با وى ملاقات نمودند یاسرى ضمن بحث خطاب به گلپایگانى گفت شما تاکنون راجع به موقوفات چه اقدامى به عمل آورده‏اید گلپایگانى پاسخ داد من در این مورد از آقاى عصار سئوال کردم که براى چه منظورى این همه موقوفات را در اختیار گرفته‏اید او جواب داد که تبدیل به احسن مى‏کنیم همچنین نامه‏اى براى شاهنشاه آریامهر نوشتم و ایشان نسبت به رؤساى امور تندى کردند. ضمنا به آقاى عصار متذکر گردیدم چنانچه قصد اصلاح حوزه علمیه را دارید ما خودمان بهتر از شما مى‏توانیم این کار را انجام دهیم زیرا شما مى‏خواهید از یک نفر نظیر محسن اشراقى آیت‏اله بسازید و آن گاه در رأس امور بگذارید که کسى خریدار آن نباشد اگر یک نفر مثل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم و یا آیت‏اله بروجردى انتخاب مى‏کردید ما نیز تابع آن مى‏شدیم ولى هر طلبه‏اى که از سازمان دینى اوقاف به شهرستانها و یا دهات اطراف وارد مى‏شود کسى به آنان اعتنا نمى‏کند و مورد احترام مردم نیستند ما هم دستور داده‏ایم شهریه اینگونه طلاب را قطع کنند و چنانچه کسى نیز به آنها وجهى از بابت سهم امام بدهد و نزد ما بیاورند قبول نمى‏کنیم و باید به صاحبش برگردانند لکن مردم با آغوش باز از نمایندگان ما استقبال مى‏کنند و وجوهات خود را با میل و رغبت به آنان مى‏پردازند و ما هم تا سر حد امکان به این افراد کمک مى‏کنیم و احتیاجى هم به موقوفات نداریم زیرا من شخصا در اراک. اصفهان. سمنان. شهررى و سایر شهرستانها شهریه مى‏دهم و طلبه تربیت مى‏کنم شیخ یاسرى سپس درباره آزمایش طلاب از گلپایگانى سئوال نمود مشارالیه اظهار داشت ما تا به حال قبول نکرده‏ایم که دولت در امر امتحان طلاب دخالت نماید زیرا امتحانى که ما از طلاب به عمل مى‏آوریم خیلى عمیق‏تر از دوره مرحوم شیخ عبدالکریم است و اغلب طلاب از بدو ورود به حوزه در اختیار ما هستند و به نحو مطلوب تربیت مى‏شوند و حاج آقا مهدى (مهدى گلپایگانى) نیز نهایت مراقبت را از آنان به عمل مى‏آورد. همین قدر بدانید یکى از طلابى را که به خدمت سربازى اعزام داشته‏اند اظهار مى‏کرد من در عرض سال ممکن بود یک نفر را هدایت کنم لکن حالا در سربازخانه عده‏اى را هدایت کرده‏ام گلپایگانى افزود که به خانواده طلابى که به خدمت اعزام مى‏شوند کمک مى‏کنم و وضع آنها تأمین است وى در خاتمه اضافه کرد [ناخوانا ]آقاى عصار تبدیل به احسن مى‏کند آیا اقدام آنها خوبست یا اینکه تربیت اهل علم که ما انجام مى‏دهیم ما بدون تشریفات طورى رفتار مى‏کنیم که این همه اهل علم بدون اینکه کسى در رأس آنها قرار بگیرد عالم و دانشمند بار مى‏آیند نه آنکه مثل محصلین دیگر با این وضع فرهنگ تربیت شوند و آخرالامر یک زن تکلیف علماء را تعیین کند ساعت 30ـ18 یاسرى به اتفاق همراهان خود از منزل گلپایگانى خارج و گویا به تهران مراجعت نمودند.

نظریه منبع ـ نظرى ندارد.

نظریه رهبر عملیات ـ به نظر مى‏رسد مفاد گزارش فوق صحیح باشد ضمنا مشخصات بیشترى از یاسرى در دست نبوده و هدف اصلى از مسافرت وى به قم نیز معلوم نیست. مرشد

نظریه امنیت داخلى ـ نظرى ندارم. روحانى

رونوشت به پرونده شیخ یاسر ضمیمه گردید به پرونده 9292 بایگانى شود 26/.../صابرى.-----------------------

1ـ مرحوم آیت‏اللّه‏ حاج شیخ محمود یاسرى فرزند مرحوم حجه‏الاسلام حاج ملاعباس یاسرى در حدود سال 1306 هجرى قمرى در تهران به دنیا آمد. پس از خواندن مقدمات و ادبیات و سطوح عالى در خدمت مرحوم آیت‏اللّه‏ حاج شیخ باقر معزالدوله از محضر مرحوم آیت‏اللّه‏ العظمى حاج شیخ عبدالنبى نورى استفاده در علوم معقول و منقول نموده و از محضر عالم ربانى مرحوم حاج سید عبدالکریم لاهیجانى فیض برده است. وى از علماى با تقوى و فضیلت و مورد وثوق و توجه مردم تهران بود و در مسجد ارک که از مساجد معروف تهران است اقامه جماعت مى‏نمود. (ر.ک: گنجینه دانشمندان، محمد شریف رازى، جلد چهارم، صفحه 593 تا 597) وى به دستور مرحوم آیت‏اللّه‏ بروجردى امامت مسجد ارک تهران را پذیرفته و حدود 12 سال در آن مسجد به امامت و هدایت و ارشاد مردم اشتغال داشت. آیت‏اللّه‏ یاسرى در اوایل سال 1353 دارفانى را وداع گفت.