جیمی کارتر در کلیسای جامع واشنگتن درحال دعا برای آزادی گروگان های سفارت آمریکا


1855 بازدید

جیمی کارتر در کلیسای جامع واشنگتن درحال دعا برای آزادی گروگان های سفارت آمریکا
جیمی کارتر در کلیسای جامع واشنگتن درحال دعا برای آزادی گروگان های سفارت آمریکا، 1979 نوامبر 15 (عکس از آسوشیتدپرس / ایرا شوارتز)منبع : http://www.ilpost.it/2014/11/04/crisi-ostaggi-iran-stati-uniti/jimmy-carter-walter-mondale-cyrus-vance/