مدت توقف قطار برای اقامه نماز


1473 بازدید

مدت توقف قطار برای اقامه نماز
محضر مقدس حضرت آیت‏اله گلپایگانى

شماره : 3661 م 1 تاریخ 6/3/41

بعرض شریف عالى مى‏رساند :

در مسافرت اخیرى که با وسیله راه‏آهن بعتبه‏بوسى حضرت ثامن الائمه علیه‏السلام مشرف شدم و از نزدیک مشاهده نیازمندیهاى مسافرین را نمودم باین موضوع مهم دینى که مدت توقف قطار براى اقامه فریضه نماز است توجه کامل نموده و مشاهده کردم که مقدار معین شده کافى براى اداء نماز با حالت طمأنینه و بدون اضطراب نیست و از این جهت مسافرین در ناراحتى فراوان مى‏باشند و همچنین مقدمات اینکار را از قبیل طهارت و نظائر آن به قدر لزوم فراهم نیست لذا موضوع فوق‏الذکر را باداره راه‏آهن اعلام نموده و از نظر تأمین آسایش مسافرین مشهد که اکثرا نمازگزار و اهتمام کامل به انجام این وظیفه حتمیه دینى دارند درخواست تمدید توقف براى اداء نماز با طمأنینه نمودم. اداره راه‏آهن بخشنامه‏اى صادر و مختصر اقدامى که در صورت عملى شدن تا درجه‏اى مساعد با مقصود است از خود نشان داد و البته این مقدار از مساعدت قلیله کافى براى حصول مقصود و تأمین خاطر مسافرین نمازگذار نیست چون این امر مقدس دینى اعظم فرائض اسلامى است و باید کاملاً مراعات شود. از مقام محترم آن پیشواى روحانى درخواست مى‏شود که جدا و مجدا در این باره تأکیدات لازمه را بمقامات عالیه کشور کتبا و شفاها اعلام فرمایند تا با توجهات مقدسه روحانیت عموم مسافرین در مواقف نماز بتوانند با سکونت خاطر و طمأنینه کافى اداء این فریضه عظیمه را بنمایند. جریان مکاتبات اینجانب باداره راه‏آهن به طورى است که در اوراق منضمه ملاحظه میفرمایند.

رئیس سازمان امور مرزى 1

تیپ حماسى ، 5سرتیپ حماسى

جواب 28 ذیحجه 81