نمونه هایی از اشعار انقلابیون علیه شاه

شعر دوران پیروزی انقلاب


نمونه هایی از اشعار انقلابی که در دوره مبارزه علیه رژیم استبدادی شاه سروده شد 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
شعر دوران پیروزی انقلاب
این شعر در دوم اردیبهشت 1354 بر روی دیوار مدرسه فیضیه نصب شده بود.

این شعر در چهار صفحه نگاشته شده که تصویر صفحه اول آن را می بینید. ساواک نسخه ای از این شعر را در 29 آذر ماه 1357 یافت که بصورت اعلامیه منتشر شده بود .

شعری خطاب به مادران در دوره مبارزه علیه شاه

غزلی از زندان با زبان حالی از یزید زمان

شعری در مدح امام خمینی