قریب 20 روزنامه


1353 بازدید

قریب 20 روزنامه


تاریخ گزارش: 16/4/43

موضوع: ایران و اسرائیل

احمد آرامش وزیر پیشین مشاور به یکی از خویشان خود گفته است فعلاً ما با کشور اسرائیل یک نفع مشترک داریم باید در تمام دنیا برای کوبیدن جمال عبدالناصر با آنها همکاری کرد و در حال حاضر اسرائیلی‌ها عده‌ای سناتور طرفدار که حرفشان را گوش می‌کنند در مجلس آمریکا دارند و قریب 20 روزنامه هم در کشورهای متحده آمریکا در اختیار اسرائیلی‌ها است که می‌توانند افکار خودشان را در آمریکا که سرنوشت ملت‌ها در آن کشور تعیین می‌شود ظاهر نمایند.

در پرونده احمد آرامش الف ـ ر ـ 605 بایگانی شود.