حزب الله خطری بزرگ برای اسراییل


1785 بازدید

معاریو: حزب الله بعد از گذشت هفت سال از جنگ دوم لبنان به قدرتی انکار ناپذیر و خطر بزرگی برای اسراییل تبدیل شده است 

 روزنامه صهیونیستی معاریو در مقاله ای نوشت که جنبش حزب الله لبنان در شرایط کنونی و بعد از گذشت هفت سال از جنگ دوم لبنان (جنگ 33 روزه در تابستان 2006) به قدرتی انکار ناپذیر و خطر بزرگی برای اسراییل تبدیل شده است.
بگزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) بنقل از پایگاه اینترنتی المنار ، بسیاری از کارشناسان معتقدند هرگونه جنگ بعدی بین جنبش حزب الله لبنان و اسراییل بسیار سخت تر و تخریبی تر از گذشته خواهد. قدرت نظامی و توانمندی تجهیزاتی آن بسیار افزایش یافته است و این حزب بزرگترین تهدید برای اسراییل در حال حاضر تلقی می شود. بنوشته این روزنامه، اگر جنگی رخ دهد بدون تردید هزاران هزار موشک مقاومت اسراییل را هدف قرار خواهد داد و سامانه دفاعی گنبد آهنین از عهده موشکباران حزب الله بر نخواهد آمد.
در ادامه این مقاله آمده است: حزب الله اکنون به جنگ و درگیر شدن با ارتش اسراییل تمایلی ندارد و در شرایط کنونی هواپیماهای جاسوسی و اطلاعاتی خود را به سرزمین های اشغالی گسیل می دارد تا اطلاعات دقیقی از مراکز مهم اسراییل به دست آورد. حزب الله هزاران موشک ضد تانک و موشک انداز پیشرفته نیز دارد و ده ها هزار موشک مقاومت می تواند مناطق مختلفی را در فلسطین اشغالی هدف قرار دهد. این روزنامه در ادامه اشاره کرد که جنگ سوم اسراییل و حزب الله نزدیک است و کوتاه مدت ولی بسیار ویرانگر خواهد بود.


قدسنا