اظهار نظر مردم درباره هویدا


تاریخ سند: 23 شهریور 1356

«...اکثر ایرانیان مقیم خارج از کشور از استعفاء دولت هویدا استقبال می‌نمایند. لکن خبر انتصاب ایشان را به وزارت دربار با تأسف قبول می‌نمودند. چون اظهار می‌داشتند در زمان 13 سال نخست‌وزیری، خزانه مملکت توسط ایادی ایشان به چپاول رفته و از هیچ، به همه‌چیز رسیدند و اکنون بایستی به محاکمه و کیفر برسند. مثلاً نیک پی شهردار تهران را که علناً دزدی می‌نمود تعویض و در پست سناتوری می‌گذارند و یا سایر وزراء را نیز به پست‌های مختلف گمارده‌اند...

نظریه سه شنبه: مفاد گزارش در تهران نیز بین اکثر مردم مورد بحث و گفتگو می‌باشد.»

 


اظهار نظر مردم درباره هویدا