روایتی از تواضع علامه طباطبایی


1663 بازدید

همرزم حضرت امام خمینی و آیت‌الله طالقانی گفت: در یکی از روزها که با علامه طباطبایی در شهر قم قدم می‌زدیم، دوچرخه‌سواری ناگهان چنان به علامه برخورد کرد که علامه به زمین ‌خورد و دوچرخه‌سوار طلبکارانه گفت آشیخ مواظب باش و علامه بی‌درنگ گفت چشم!
 
سید محمد صادق طباطبایی همرزم امام و آیت‌الله طباطبایی به مناسبت سالروز درگذشت مرد عرفان و فلسفه علامه طباطبایی اظهار داشت: زمان‌های بسیاری علامه طباطبایی برای سفر به تهران همراهی می‌کردم و آنچه مرا تحت تاثیر قرار می داد تواضع بی اندازه علامه طباطبایی بود.
وی افزود: در یکی از روزها که با علامه طباطبایی در شهر قم قدم می‌زدیم دوچرخه سواری ناگهان چنان به علامه برخورد کرد که علامه به زمین می‌خورد و دوچرخه سوار طلبکارانه می‌گوید آشیخ مواظب باشد و علامه بی‌درنگ می‌گوید چشم.
طباطبایی با اشاره به تمجید مراجع بزرگ از علامه طباطبایی افزود: آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی می‌گفت: اگر آقای طباطبایی علاقمند به کسب مرجعیت بود از همه مراجع مقدم بود اما تفسیر قرآن را انتخاب کرد. همچنین دکتر محمد علی انصاری که مفسر قرآن است از علامه طباطبایی به عنوان سید مفسران شیعه و خضر شیعه نام می‌برد.
وی با اشاره به دوران زندان خود در رژیم گذشته افزود: پدرم ـ آیت‌الله حاج سیدحسین قاضی طباطبایی(ره) ـ و مرحوم علامه طباطبایی و آیت‌الله حاج شیخ حسن مقدس برای دیدن من به زندان آمدند.
طباطبایی ادامه داد: آیت‌الله حاج شیخ حسن مقدس اعلامیه‌های از حضرت امام نزدش بود که پدرم به ایشان گفتند: «اعلامیه را به من بده» و علامه برای من نقل ‌کرد نگهبانان مرا و آقای مقدس را بازرسی بدنی کردند درحالی که پدر شما را بازرسی نکردند.
وی افزود: علامه معتقد بود پدرتان از آموزه‌های که نزد آیت‌الله سید علی قاضی طباطبایی فرا گرفته بود خواند و از بازرسی در امان ماند.


خبرگزاری فارس