آمار شیر فشاری در کوچه‌های تهران


91 بازدید
آب آشامیدنی

آمار شیر فشاری در کوچه‌های تهران

روز ۲۳ اردیبهشت سال 1346 گزارش مبسوط و مشروحی در مورد تاریخچه و فعالیت‌های سازمان آب کشور در جراید منتشر شد که از آن به عنوان کارنامه سالانه این سازمان صحبت به میان آمده است. در این کارنامه مهندس دیلمقانی مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای تهران نیز گزارشی از وضعیت لوله‌کشی تهران ارائه کرده و گفته است اکنون در تهران به طول ۲ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۴۸۲ متر لوله از قطر یک تا ۴۶ اینچ کشیده شده است. در این گزارش همچنین آمده است که در حال حاضر (سال ۱۳۴۶) در کوچه پس‌کوچه‌های تهران ۴۷۲ شیر فشاری (شیر عمومی) وجود دارد که مردم می‌توانند از آن به رایگان آب برای تمام مصارف خود تهیه کنند.


روزنامه دنیای اقتصاد