عکس قدیمی از خیابان لاله‌زار


خیابان لاله‌زار از قدیمی‌ترین خیابانهای تهران است که سابقه‌اش به دوران قاجاریه باز‌می‌گردد. این خیابان به دستور ناصرالدین شاه در باغی به همین نام ایجاد شد.


عکس قدیمی از خیابان لاله‌زار