سه سند از حسن پاکروان


807 بازدید

سرلشگر حسن پاکروان پس از تیمور بختیار از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۳ ریاست ساواک را عهده‌دار شد. پس از ترور حسنعلی منصور در بهمن ۴۳، شاه به جای او، نعمت‌الله نصیری را به ریاست این سازمان منصوب کرد. جدایی پاکروان از ساواک، همزمان با تشکیل کابینه امییرعباس هویدا بود و او موفق شد به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی در این کابینه مشغول شود. پاکروان در سالهای بعد سفیر ایران در پاکستان و فرانسه شد. او پس از بازگشت به ایران در سازمان بازرسی شاهنشاهی و پس از آن به عنوان سرپرست امور مالی دربار مشغول فعالیت بود. پاکروان پس از انقلاب دستگیر و 21 فروردین همراه با ده تن دیگر از سران رژیم شاه اعدام شد.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی در سالگرد اعدام پاکروان، سه سند از پرونده پرسنلی او را منتشر می‌کند.
 

 

 


سه سند از حسن پاکروان