اسنادی از دولت‌های ازهاری و بختیار


1891 بازدید

این کتاب شامل مدخل پژوهشی و 110 سند است که دربرگیرندة مجموعه اسنادی از صورت‏جلسات، مصوبات هیأت وزیران، اقدامات و عملکرد دو دولت آخر حکومت پهلوی یعنی دولت‏های ازهاری و بختیار است.
موج توفنده انقلاب اسلامی که در سال 57 چندان سریع و غیرقابل باور بود که رژیم پهلوی چاره‌ای جز عقب‌نشینی پیاپی در مقابل ان نداشت. پس از آن دولت نظامی ارتشبد غلامرضا ازهاری روی کار آمد. دولتی که دلالت بر بغرنج بودن اوضاع داشت.
دولت نظامی اما نتوانست اعتراضات را فرونشاند، بلکه اعتراضات نهاد مجلس را سبب شد، پس از آن شاه مجبور به پذیرش نخست‌وزیری شاپور بختیار با سابقه عضویت در جبهه ملی گردید. اقدامی که نوشداروی پس از مرگ سهراب می‌مانست. کتاب حاضر روایتی مستند از اواضع آشفته‌ی رژیم پهلوی در آخرین ماه‌های حیات خود دارد.
مهمترین بخش اسناد این کتاب، صورت‏جلسات دو دولت است که بوضوح روند فزایندة انقلاب اسلامی و به نتیجه نرسیدن تلاش‏های حکومت پهلوی برای مهار آن را نشان می‏دهد.
دولت ازهاری که داعیة آشتی ملی داشت جایگزین دولت شریف امامی شد، اما نتوانست کاری از پیش ببرد. روی کار آمدن دولت ازهاری نیز نشان‏دهندة غلبة رجال نظامی‏گرا و معتقد به سرکوب نهضت امام خمینی بود، که البته آن هم نتوانست بیش از دو ماه دوام بیاورد و شرایط برای حکومت پهلوی سخت‏تر شد.
در نهایت، تشکیل دولت توسط شاپور بختیار که جزو رهبران جبهة ملی بود و خارج از منظومة قدرت پهلوی قرار می‌گرفت، بیانگر تناقض‏های زیاد در ساختار حکومت پهلوی است که می‏کوشید به هر قیمتی، خود را از ورطه سقوط نجات دهد. در اسناد حاضر، این شرایط بحرانی و روند تصمیمات متناقض بوضوح دیده می‏شود.
پیشگفتار
مقدمه
مدخل پژوهشی
راهنمای اسناد
اسناد
تصویر نمونه اسناد
نمایه
« اسنادی از دولت‌های ازهاری و بختیار» به گردآوری و تدوین علی اکبر علی‌اکبری بایگی و سعید حصاری زیرنظر شهریار مرادی و محمد شیخان توسط خانه کتاب در 256 صفحه منتشر شده است.
شماره ثبت این کتاب در کتابخانه شماره یک مجلس شورای اسلامی 497082 می‌باشد.