بانک دیجیتال نقشه‌های ایران در کتابخانه ملی ایران ایجاد ش


1069 بازدید

بانک دیجیتال نقشه‌های ایران در کتابخانه ملی ایران ایجاد ش

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات باشگاه خبری فارس «توانا»، پژوهشکده اسناد ایران به عنوان بازوی پژوهش اسناد در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران عهده دار تهیه این بانک اطلاعاتی بوده که در آن انواع نقشه های تاریخی با ارزش به صورت رقمی و دیجیتال شده برای کاربران آماده شده است.

این بانک اطلاعاتی در آینده نزدیک در سایت کتابخانه ملی ایران قابلیت جست وجو و بازبینی پیدا خواهد کرد که از جمله فعالیت های اخیر پژوهشکده اسناد در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران می توان به تشکیل بانک اطلاعاتی تصاویر ایران شناسی موجود در سفرنامه های لاتین تا زمان انقلاب اسلامی، تهیه فهرست مقالات ایران شناسی و شناسایی منابع انگلیسی ایران شناسی قاره اروپا از سال 2000 تا 2010 اشاره کرد.

شناسایی و معرفی مراکز ایران شناسی و اسلام شناسی در شبه قاره هند از دیگر فعالیت های اخیر پژوهشکده اسناد در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به شمار می رود.  


فارس