دیپلمات سابق ایرانی به بررسی انتقادی سیاست خارجی آمریکا پرداخت


2170 بازدید

دیپلمات سابق ایرانی به بررسی انتقادی سیاست خارجی آمریکا پرداخت

درباره سیاست خارجی آمریکا تاکنون جنبه‌های مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته اما آن‌چه در کتاب «بررسی انتقادی سیاست خارجی آمریکا» برجسته است، نگاه نظری به سیاست خارجی آمریکا است. در این چارچوب اگرچه بحث مفهومی سیاست خارجی آمریکا مطرح است اما بیش از همه نسبت به دلیل تصمیم‌گیری در سیاست خارجی آن کشور بحث می‌کند. 

این کتاب نوشته مصطفی زهرانی، نماینده ایران در سازمان ملل در نیویورک و دیپلمات سابق ایرانی است. «بررسی انتقادی سیاست خارجی آمریکا » در 10 فصل با عناوین «سیاست خارجی آمریکا از تاسیس تا به امروز»، «مفهومی‌کردن سیاست خارجی آمریکا»، «نظریه‌پردازی در سیاست خارجی»، «نظریه‌های ساختاری، ملی و فروملی»، «نظریه‌های سطح ملی»، «تصور از امنیت ملی»، «تصمیم‌گیری در سیاست خارجی آمریکا»، «نگرش پارادایمی به سیاست خارجی آمریکا»، «منطق‌های سیاست خارجی آمریکا» و «مشی روسای جمهور بزرگ، راهی برای فهم سیاست خارجی آمریکا» تنظیم شده است. 

نویسنده در معرفی این کتاب در مقدمه می‌نویسد: «کتاب حاضر دو هدف را دنبال می‌کند؛ نخست،‌ تبیین سیاست خارجی آمریکا و نشان‌دادن این‌که چگونه می‌توان به چرایی سیاست خارجی آمریکا از طریق نظریه‌ها و مدل‌ها پرداخت. دوم،‌ در این کتاب، نظریه‌های متفاوت مربوط به سیاست خارجی نیز مورد کنکاش قرار می‌گیرد و خواننده می‌تواند این نظریه‌ها را در مورد سیاست خارجی دیگر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران به کار بندد.» 

در این کتاب، ابتدا نگاهی تاریخی به سیاست خارجی آمریکا شده و سپس توجه خود را به مفهومی‌کردن سیاست خارجی آمریکا معطوف می‌کند. بحث سوم نیز ناظر به نظریه‌پردازی در سیاست خارجی آمریکاست که در آن نظریه‌ها در سطوح مختلفی قابلیت طرح دارند و آن‌چه که بیش از همه اهمیت دارد تصمیم‌گیری در سیاست خارجی آمریکا است. این امر خود در برگیرنده موضوعات، نظریه‌ها و مدل‌های کاملا متفاوت و بحث‌های گوناگون است. در راس همه این‌ها مشی روسای جمهور این کشور مد نظر قرار می‌گیرد. 

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «روزولت رئیس جمهوری بود که روش‌هایش به خصوص در زمینه داخلی مورد توجه قرار داشت، او توانست جامعه‌ای را که برای مدت دو قرن انزواطلب بود با امنیتی ‌کردن آن و طرح دشمنی با نازیسم وارد جنگ جهانی دوم کند. از نظر مقایسه هیچ رییس جمهوری به استثناء احتمالا آبراهام لینکن نتوانسته است تفاوت سرنوشت‌ساز چشمگیری در تاریخ آمریکا ایجاد کند. روزولت در زمان بی‌ثباتی ملی ناشی از رکود عظیم و در شرایطی که همه دموکراسی‌های اطراف آمریکا سست و لرزان بودند و دولت‌های ضد دموکراتیک در دو حزب چپ و راست در حال ریشه دواندن بودند به قدرت رسید.» 

درباره مصطفی زهرایی:

مصطفی زهرانی دارای مدرک دکترای روابط بین‌الملل است. وی در کارنامه خود سمت‌هایی چون نماینده ایران در سازمان ملل در نیویورک و دیپلمات سابق ایرانی (که با محمدجواد ظریف در زمان نمایندگی‌اش در سازمان ملل همکاری داشت)، بنیانگذار موسسه صلح و امنیت بشری، استاد دانشکده روابط بین‌الملل و ریاست دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه را دارد. 

«استراتژی»، «جامعه و فرهنگ در ایالات متحده آمریکا»، «دانستنی‌های سیاست: جنگ»، «دانستنی‌های سیاست: موازنه قوا»، «دانستنی‌های سیاست: هویت ملی»، «دانستنی‌های سیاست: توسعه»، «‌نظریه‌های تحریم اقتصادی» عناوین برخی از آثار و کتاب‌های وی را تشکیل می‌دهند.

چاپ نخست کتاب «بررسی انتقادی سیاست خارجی آمریکا» به قلم مصطفی زهرانی، در 324 صفحه، شمارگان 500 نسخه و بهای 12 هزار و 500 تومان از سوی اداره نشر وزارت خارجه روانه بازار کتاب شده است.


ایبنا