حل مشکلات فلسطین از نگاه مرحوم آیت الله کاشف الغطاء


حل مشکلات فلسطین از نگاه مرحوم آیت الله کاشف الغطاء

 از نظر مرحوم آیت الله کاشف الغطاء مسئله مهم مسلمانان جهان، در حال حاضر مصیبت وارد شده بر فلسطینیان است؛ لذا بر همه مسلمانان لازم است که این مشکل را سر لوحه برنامه های خود قرار داده و برای آن چاره ای بیندیشند.فصلنامه 15 خرداد در شماره اخیر خود در مقاله ای به بررسی نظریات و دیدگاه های آیت الله کاشف الغطاء درباره رژیم صهیونیستی و راه حل های برون رفت از این مشکل بزرگ مسلمانان پرداخته است که بخش هایی که از آن تقدیم می شود.
 
از نظر آیت الله کاشف الغطاء مسئله اشغال فلسطین، معضل مهمی است که در سایه وجود استعمارگران غربی( انگلستان و آمریکا) بوجود آمده و باید همه مسلمانان برای آن راه چاره ای بیندیشند و این مساله نباید تا زمانی که یهودیان از خاک مسلمانان بیرون روند و به تبع آن آزاد سازی فلسطین از چنگال رژیم صهیونیستی صورت گیرد از دستور کار خارج شود، برای رسیدن به این مهم باید درگفته ها و اعمال خود، آیه شریفه«اشداء علی الکفار رحماء بینهم» را هم در میان مردم مسلمان و هم در میان دوست های اسلامی ترویج دهند تا دولت های مسلمان از ضعف و زبونی خود در مقابل استعمارگران فاصله گیرند و مردم مسلمان نیز به یکپارچگی دست یابند.
 
*راه حل مشکل فلسطین از منظر آیت الله کاشف الغطاء
 
مرحوم کاشف الغطاء به چشم می دید که مسلمانان در دست معدودی یهودی اسیر شده اند و سختی های بسیاری را تحمل می کنند، لذا بنا به وظیفه مرجعیت و مقام روحانیتی که داشت به استغاثه های مردم مظلوم و مسلمانان اسیر پاسخ گفت و تا پایان حیات خویش، قلمش از خدمت مردم سر نپیچید و قدمش از راه پر افتخار آزادی باز نایستاد فریادهای ملت عراق، ناله های آوارگان فلسطین، غوغای رزم مردم ایران، مصر، تونس، مراکش، و الجزایر به گوشش او رسید و او را از گوشه آرام عزلت و از میان انبوده کتاب و... به صحنه خونین و پرشور مبارزه کشانید به طوری که برای نجات مسلمانان و رهایی ملت و مملکتش دست به کار شد و با قلمی برانتر از شمشیر و بیانی کوبنده تر از توپ، به سراغ دشمن رفت و مردم را بیدار کرد و با پرتو روحانیت خود راه نجات را روشن ساخت.
 
* عوامل سه گانه شکل گیری اسرائیل
 
در بخش دیگری از این نوشتار آمده است: به نظر مرحوم کاشف الغطاء، شکل گیری صهیونیسم مشکل کل جهان اسلام است که آن هم ناشی از سه پدیده استعمارگری، عدم اتحاد میان مسلمین و ضعف دولت های مسلمان می باشد، اما از همه مهم تر اختلاف اعراب و مسلمانان پس از جنگ جهانی دوم بود که فاجعه فلسطین و تشکیل دولت غاصب اسرائیل را سبب شد.
 
اسراییل مانند حریفی است که یا باید آن را خاموش کرد و از میانش برد یا تماشا کرد که همه چیز را در سر راه خود بسوزاند. اسراییل مانند یک بیماری واگیردار است؛ یا باید آن را ریشه کند کرد یا گذاشت نهال زندگی آدمیان را پیاپی ریشه کن کند.
 
مشکل فلسطین در زمان حاضر پس از آنکه بسیاری از دولت ها وضع موجود را به رسمیت شناخته اند در هم و پیچیده شده است و حل آن نیاز به فرزانگی، هوشیاری، شکیبایی و دلاوری فراوان دارد. برای درمان این مشکل، بای چندین موضوع مهم را در نظر داشته باشیم.
 
*پرهیز از دسیسه های انگلیسی و آمریکایی
 
در ادامه با اشاره به ارائه راه کارهای مرحوم کاشف الغطاء برای مبارزه با رژیم صهیونیستی آمده است: باید از وعده و وعید، تهدید و گفته های تو خالی پرهیز کرد و باید از دسیسه های انگلیسی ها و آمریکایی ها بر حذر بود و تبلیغات ایشان را باطل کرد. اینان می خواهند مسلمانان را تجاوز کار و انتقام جو بشناسانند؛ حال آنکه آنان مورد تجاوز قرار گرفته اند و جز حق خود چیزی نمی خواهند.
 
وی افزوده است: اساس بدبختی های ما در مورد اسراییل، از انگلیس است که اسراییل را پدید آورد و آمریکا که بدان پرو بال داد و کمکش کرد. پس رهایی از شر اسراییل رهایی از شر استعمار است.
 
اگر کشورهای مسلمان کاملا مستقل شوند و حکومت های پاک و صمیمی ای در این کشور بر سرکار آیند که با یکدیگر همکاری کنند و برای از میان بردن خطر (استعمار و اسراییل) متحد و مجهز شوند رهایی از شر اسراییل امکان پذیر خواهد گردید و اسراییل بدون تحمل رنج بسیار، سر به نیست خواهد شد و حتی بدون جنگ کشتار و کارزار، تسلیم خواسته های مسلمانان خواهد گشت؛ بنابراین متوقف کردن پیشرفت اسراییل، یا نابود کردن آن، جز با همبستگی و اتحاد مسلمانان میسر نخواهد شد.
 
* همبستگی و مبارزه
 
در بخش دیگری از این نوشتار با تاکید بر لزوم حفظ اتحاد و همبستگی بین مسلمانان از نظر کاشف الغطاء آمده است: باید اقدام عملی صورت گیرد لذا متعاقب معضلاتی که برای جهان اسلام به وجود آمده است وظیفه کلیه مسلمانان حضور در میادین جنگ است به طوری که دوشادوش برادران مسلمان فلسطینی خود قرار گیرند کسانی که توانایی حضور در میادین جنگی را ندارند و نمی توانند به برادران خود ملحق گردند می توانند از طریق جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی به آنها در این راه یاری رسانند؛ این وظیفه ای است که اسلام برای هر فرد صاحب ثروت مقرر نموده است. ضمن آنکه بر هر فرد مسلمان واجب است که برای آزادسازی فلسطین ریشه کنی این جرثومه فساد، در کلیه مساجد مکان های متبرکه و مساجد دست دعا و تضرع بردارد و از خداوند بخواهد که در این راه مسلمانان و دولت ها را متحد و یکپارچه سازد.
 
* مشکل اصلی وجود استعمارگران است
 
از نظر مرحوم آیت الله کاشف الغطاء مشکل برزگ مسلمانان جهان، مسئله آوارگان مسلمان فلسطین و غصب سرزمین های آنان از سوی رژیم صهیونیستی (وجود این رژیم) نمی باشد. از نظر ایشان مشکل به وجود آمده که همان وجود رژیم صهیونیستی است، با محو شدن این رژیم به پایان نمی رسد بلکه مشکل اصلی که همان وجود استعمارگران است، همچنان باقی می ماند. وجود استعمارگران بود که منجر به پیدایش و تقویت رژیم صهیونیستی شد. این دولت ها بودند که عاملان اصلی جنایات در فلسطین شدند زیرا یهود با پشتوانه استعمارگران به خود اجازه چنین فجایعی را در قلب سرزمین مسلمانان دادند.
 
* راه برون رفت از این معضل
 
مرحوم کاشف الغطاء با طرح این سوال که چرا اصلاً معضل اسرائیل ایجاد شد به بیان راهکارهای ذیل پرداخته است
 
1- پرهیز دولت های مسلمان از وعده و وعیدها و گفته های توخالی؛
 
2- هوشیاری در مقابل دسیسه های استعمارگران و تبلیغات آنها؛
 
3- اتحاد مسلمانان در مقابل رژیم صهیونیستی؛
 
 4- رفع اختلاف درونی کشورهای مسلمان؛
 
 5- تجهیز جبهه مسلمانان به لحاظ مادی، اقتصادی و معنوی در مقابل رژیم صهیونیستی
 
خاطرنشان می شود آیت الله کاشف الغطاء در سال 1294 ه.ق در نجف اشرف چشم به جهان گشود، نسبت ایشان به مالک اشتر نخعی(رض) منتهی می شود.
 
مقدمات را در نجف اشرف به پایان رساند و سپس قدم در جلسات بحث علمای بزرگ عصر خود گذارد که هر کدام از نوابغ عصر خود بودند.
 
او پس از وفات مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید محمد کاظم طباطبائی، مقام مرجعیت عامه در عراق برای او محرز و مسلم گردید.
 
از او کتاب های زیادی به یادگار مانده است که شرح«تبصرة المتعلمین» و « وجیزة الاحکام» از آن جمله است.
 
آیت الله کاشف الغطاء در طول سالیان تدریس، شاگردان بسیاری تربیت نمود، آیت الله العظمی سید محسن حکیم، آیت الله محمد جواد مغنیه و شهید آیت الله قاضی طباطبائی(امام جمعه تبریز) از شاگردان او هستند.
 
ایشان در تاریخ 18 ذی القعده 1373 ه.ق وفات یافت و پیکر ایشان پس از تشییع در نجف در جوار بارگاه امیرالمومنین علی (ع) در وادی السلام به خاک سپرده شد.
 
* دیگر عناوین فصلنامه «15 خرداد»
 
«انقلاب ستیزی ضد انقلاب های جدید»، «آسیب شناسی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی در پرتو نهضت مشروطه»، «منافقین اصلاح طلب»،«حزب الله و اسرائیل» از دیگر عناوین بیست ودومین شماره فصلنامه «15 خرداد» می باشد.
 
«همچنین اسرائیل مدعی برتری در خاورمیانه»، «روزهای پرمشفت یک دیکتاتور»، «آیت الله کاشانی»، «فدائیان اسلام و نهضت ملی شدن صنعت نفت» و «وضعیت اشتغال بهائیان دراواخر دهه 40» نیز بخشی از مطالب این مجله 400 صفحه ای را تشکیل می دهند.