نمایش نسخه 200 ساله سیر و سیاحت در هند و ایران


2239 بازدید

نمایش نسخه 200 ساله سیر و سیاحت در هند و ایران

به نقل از روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، سازماندهی مجموعه کتاب‌های روسی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک پایان یافت. پژوهشگران و علاقه‌مندان به مطالعه کتاب‌های به زبان روسی از این پس می‌توانند از این مجموعه کتاب‌ها در حوزه‌های گوناگون علم بهره بگیرند. 

موقوفه آستان قدس رضوی، مجموعه کتاب‌های به زبان روسی کتابخانه و موزه ملی ملک، در حوزه‌های کلیات، روانشناسی و منطق، دین، علوم اجتماعی، زبان، علوم محض، علوم عملی، هنر، ادبیات، تاریخ و جغرافیا جای می‌گیرند. 

علوم محض، در میان کتاب‌های روسی کتابخانه و موزه ملی ملک بیش‌ترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند که کتاب‌های مربوط به ریاضیات در این میانه فراوانی بیشتری دارند. پس از آن، کتاب‌های رده زبان جای می‌گیرند که بیشتر، آموزش زبان روسی را شامل می‌شوند. تاریخ و جغرافیای ایران در سومین رده از فراوانی کتاب‌های به زبان روسی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک‌ قرار دارند. 

قدیم‌ترین کتاب این مجموعه با موضوع سیر و سیاحت در هند و ایران در سال 1803 میلادی منتشر شده است. در میان این کتاب‌ها نسخه‌ای از گلستان سعدی چاپ سال 1857 میلادی دیده می‌شود. جدیدترین کتاب نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط به سال 2010 میلادی است. 

رضا فاضل همدانی نیمی از کتاب‌های به زبان روسی کتابخانه و موزه ملی ملک را به این موقوفه اهدا کرده است.


ایبنا