حضرت امام برای مهجوریت دین و آزادی سلب‌شده انقلاب کرد


1674 بازدید

حضرت امام برای مهجوریت دین و آزادی سلب‌شده انقلاب کرد

عبدالوهاب فراتی، ‎نویسنده کتاب «اندیشه سیاسی امام خمینی» در پاسخ به این سؤال که اولویت در تفکر سیاسی امام خمینی(ره) چیست، گفت: امام از جمله اندیشمندانی بودند که بیش از آنکه به پاسخ مسایل بپردازند تلاش داشتند تا پرسش‌های خود را عمیق و با اهمیت بیشتر مطرح کنند. بنابراین نخست باید بررسی کرد که ایشان در پی حل چه دغدغه و مشکلی در عصر خود بودند و از چه چیز رنج می‌بردند.

وی با اشاره به اینکه نظریه‌پردازان و متفکران زیادی به اساسی‌ترین دغدغه‌های ذهنی امام خمینی (ره) پرداخته‌اند، گفت: دو دغدغه بزرگ ایشان در طول مبارزات سیاسی و تشکیل حکومت، نخست مهجوریت دین و سپس استبداد و نفی آزادی بود. بنابراین نخستین نکته این بود که اسلام در جامعه مهجور مانده، به آموزه‌های دینی بی اعتنایی شده، جامعه به سبک تفکر غرب با جدایی از دین اداره می‌شود و رژیم پهلوی هیچ علاقه‌ای به مذهب ندارد و در مقابل جلوی شریعت ، دین و قرآن را نیز گرفته است.

فراتی با تأکید بر اینکه امام خمینی (ره) در تمام دوران حیات خود تلاش کردند تا دین را وارد متن زندگی مردم کنند، افزود: ایشان معتقد بودند که در شرایطی می‌توان قرآن را وارد متن زندگی کرد که تبدیل به یک دغدغه شود، درحالی که استبداد و حکومت دیکتاتوری دوران شاه اجازه چنین کاری را نمی‌داد و انسان‌ها اجازه نداشتند آزادانه در لوای حکومت تن به اجرای شریعت دهند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تأکید بر اینکه آزادی باید در امتداد دین در جامعه رعایت شود، گفت: منظور از آزادی مد نظر امام، آزادی به معنای اباحی‌گری در کشورهای غربی نبود، این تعریف از آزادی در چارچوب‌های اسلام نمی‌گنجد.

نویسنده کتاب «‎انقلاب اسلامی و بازتاب آن» ادامه داد: تفاوتی که بین امام خمینی (ره) و برخی از متفکران دیده می‌شود به همین باز می‌گردد که برخی از آنها معتقدند باید به اسلام، عدالت، آزادی، استقلال و ... توجه نشان دهیم اما امام خمینی باور داشتند که اگر به اسلام توجه کنیم، سایر المان‌ها در حاشیه‌اش رعایت خواهد شد؛‌ زیرا در درون اسلام استقلال، آزادی، عزت و ... لحاظ می‌شود. اگر بتوانیم از این منظر به بررسی مفاهیم سیاسی بپردازیم به تفکرات امام خمینی (ره) نزدیک شده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه برای درک بهتر تفکر سیاسی امام خمینی (ره) باید گفتمان ایشان را با مفاهیم خاص تبیین کرده و آن را در جامعه شرح دهیم، اظهار کرد: مردم باید بدانند که حل مشکلات جامعه با بازگشت به متن دین صورت می‌گیرد و اسلام این ظرفیت را دارد که مشکلات جامعه‌مان را حل و فصل کند، از سوی دیگر باید در داخل حکومت اسلامی مجریانی گمارده شوند که چنین نگرش جامعی را باور داشته و بتوانند آن را عملیاتی کنند.


فارس