جام کهن ایرانی در قطب شمال


3324 بازدید

جام کهن ایرانی در قطب شمال

باستان شناسان و کاوشگران روسیه توانستند در منطقه یامال این کشور همجوار قطب شمال، اشیایی مربوط به قرن 9 تا 11 میلادی را کشف کنند که یکی از آنها جام کهن ایرانی است. این اشیا  در نزدیکی منطقه ای همجوار یک رودخانه همراه هشت شئی باستانی دیگر از سرامیک، برنز و فلز یافت شده که چاقوی غلافدار و قیچی نیز از آن جمله است.

آندره گوسف کارشناس ارشد باستان شناسی مرکز مطالعات قطبی روسیه در این باره گفت: در کاوش های گذشته چنین نمونه های نیز به دست آمده بود، ولی کشف صورت گرفته جام پارسی بی سابقه بوده و نشان می دهد ممکن است همراه کاروان بازرگانان ایرانی به این منطقه آورده شده باشد.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه همراه جام کشف شده تعداد زیادی ظروف سرامیک و اشیای دیگر به دست آمده، می توان حدس زد، آن زمان در منطقه اردوگاهی بر پا بوده است.

کارشناسان روسی اعلام کرده اند که تعیین دقیق پیشینه اشیای کشف شده بویژه جام پارسی پس از پایان تحقیقات علمی و تاریخی با حضور 12 دانشمند و کارشناس ارشد از پنج پژوهشگاه تحقیقاتی روسیه مشخص خواهد شد.


ایرنا