سند ساواک در باره اعلامیه روحانیون تهران در تحریم جشن نیمه شعبان در سال 1357


3212 بازدید

سند ساواک در باره اعلامیه روحانیون تهران در  تحریم جشن نیمه شعبان در سال 1357