افتتاح کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران


3413 بازدید

افتتاح کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران
دوم اردیبهشت 1347. افتتاح کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران. «اوتانت» دبیر کل سازمان ملل که برای شرکت در کنفرانس به تهران آمده در جایگاه هیأت رئیسه (نفر وسط) دیده می‌شود.