بیش از 35 هزار باب منزل در کرانه باختری در معرض تخریب


1463 بازدید

بیش از 35 هزار باب منزل در کرانه باختری در معرض تخریب

ژنرال مردخای هماهنگ کننده اقدامات رژیم صهیونیستی دراراضی فلسطین گفت در سال گذشته حدود 1600 ساختمان بدون مجوز فلسطینیان در مناطق سی واقع در کرانه باختری ساخته شده است.

بگزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از پایگاه خبری فلسطین الان وی افزود:مدیریت مدنی رژیم صهیونیستی حدود 500 باب از این ساختمان ها را تخریب کرده است. مردخای یوگیف رئیس فراکسیون خانه یهودی در پارلمان رژیم صهیونیستی تعداد ساختمان هایی که فلسطینیان در مناطق سی بدون مجوز ساخته اند را 35 هزار باب برآورد کرد.

رژیم صهیونیستی مدعی است تنها واحدهایی را تخریب می‌کند که برای آنها مجوزی کسب نشده است اما فلسطینی‌ها می‌گویند که مقامات این رژیم از دادن مجوز سرباز می زنند و به ندرت این مجوز صادر می شود.


قدسنا