آیت الله گلپایگانی : من از ایشان بازدید نخواهم نمود


1504 بازدید

آیت الله گلپایگانی : من از ایشان بازدید نخواهم نمود
موضوع : ملاقات استاندار با گلپایگانى عطف 133/316 ـ 17/5/48

از : 9/ه تاریخ 20/5/48

به : 316 شماره : 4896/9ه

روز 17/5/48 آقاى پیرنیا استاندار خراسان شیخ محمدرضا نوغانى واعظ را احضار و اظهار مى‏نماید «من در نظر دارم از گلپایگانى دیدن نمایم به شرط اینکه ایشان از من بازدید کند شما جریان را به وى اطلاع داده نظر او را به من بگوئید» شیخ رضا نوغانى اظهار مى‏نماید «من رابطه خوبى با گلپایگانى ندارم زیرا فرزندان فضول و بى‏ادب و هوچى دارد و خودش هم شخصیت بارزى که از او پذیرایى و استقبال و تجلیل شود ندارد ولى امر شما را اطاعت مى‏کنم.» شیخ رضا نوغانى پیغام آقاى استاندار را به گلپایگانى مى‏دهد سید مهدى گلپایگانى در پاسخ نوغانى اظهار مى‏نماید «پیرنیا مى‏خواهد رد گم کند چون به دیدن شریعتمدارى رفته در نظر دارد به دیدن آقا هم بیاید که بگویند من از تمام علماء دیدن مى‏کنم لازم نیست ایشان از پدر من دیدن کند زیرا آمدن وى به نزد پدرم باعث بدنامى پدرم مى‏شود و علاوه بر این پدر من ابدا حاضر نیست از استاندار بازدید نماید زیرا هرچه ما از این افراد به دور باشیم بهتر است و اگر به آنها نزدیک شویم به موقعیت ما لطمه وارد مى‏گردد.» پیغام سیدمهدى گلپایگانى به آقاى استاندار گفته مى‏شود مجددا آقاى پیرنیا پیغام مى‏دهند «روش من در استان این است که به تمام علماء و جامعه روحانیت محبت نمایم با آنها ملاقات کرده و صحبت کنم و این دید و بازدیدها باعث رفع اختلاف شده و به نفع طرفین است و به نفع ایشان است که من از ایشان دیدن نمایم و ایشان به بازدید من بیایند و اگر آمدن ایشان به منزل من اشکال دارد در موزه آستانه از من بازدید نمایند «آیت‏اله گلپایگانى در مرحله دوم در پاسخ استاندار اظهار مى‏نماید «ملاقات نمودن استاندار از من اشکالى ندارد زیرا درب منزل من به روى همه باز است ولى من از ایشان بازدید نخواهم نمود.»

توضیح منبع خبر : آقاى استاندار اصرار دارند که به شرط بازدید از گلپایگانى دیدن نمایند ولى گلپایگانى تا به حال حاضر نشده است از ایشان بازدید کند و استاندار معتقد است در صورتى که با گلپایگانى ملاقات و گفتگو نماید در روحیه وى مؤثر بوده و نظر او را جلب خواهد کرد.

نظریه رهبر عملیات : آقاى استاندار عقیده‏مندند که با مذاکره و گفتگو مى‏توانند نظر و عقاید گلپایگانى را عوض کرده و موافق نمایند اما این اشخاص (به طور کلى روحانیون مخالف) محال است از روش و ایده خود دست بردارند. زیرا مخالفت با دولت برایشان دست‏آویزى شده و جنبه کاسبى و کسب درآمد و عایدات را دارد.

آقاى اوانى

با توجه به اقدامات انجام شده در گزارش روزانه درج ضمنا بهره‏بردارى شود 22/5

در گزارش روزانه درج شد

3 نسخه تکثیر شده است

بهره‏بردارى شد