انتشار شماره‌های 13، 14 و 15 فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی


1218 بازدید

انتشار شماره‌های 13، 14 و 15 فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی

شماره‌های 13، 14 و 15 فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی از سوی انجمن ایرانی تاریخ منتشر شد.

شماره های 13، 14 و 15 فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی منتشر شد.

فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی؛ با رتبه علمی و پژوهشی و سردبیری دکتر علیمحمد ولوی و مدیریت داخلی دکتر نیره دلیر سه شماره 13، 14 و 15 خود را منتشر ساخت.

عناوین مقالات و نام نویسندگان شماره 13:

جایگاه عتبات عالیات در مناسبات ایران و عثمانی عصر قاجار/ مطالعه موردی: «زوار و حمل جنائز»: داریوش رحمانیان و ثریا شهسواری
علمای مشروطه خواه و مسائل کلامی- سیاسی نوپدید: امیر رضائی پناه و امین نواختی مقدم
بازخوانی رویکردهای فکری و سیاسی خلیل ملکی (با تکیه بر فعالیت وی در آستانه ملی شدن صنعت نفت): کریم سلیمانی و شیدا صابری
جستاری بر تاریخ روابط فرهنگی و سیاسی ایران و آمریکا در عصرناصری: زینب محمدپور
چهره نگاری سلجوقی؛ تداوم فرهنگ بصری مانوی: اشرف السادات موسوی لر و سهیلا نماز علیزاده
پیامدهای اجتماعی و سیاسی رقابت محمدعلی میرزا دولتشاه و عباس میرزا: جلیل نائیبان، سجاد برزگر، ابراهیم خاکسار بلداجی

 
عناوین مقالات و نام نویسندگان شماره 14:

بررسی مولفه های دین عامه در جنبش سیاه جامگان خراسان: نعمت الله زکی پور، محمود مهمان نواز و کیوان کریمی الوار
نسب و نسب سازی در سده های میانه تاریخ ایران؛ دلایل و زمینه ها: امامعلی شعبانی، علی زارعی
مؤلفه های هویت ملی در دیوان میرزاده عشقی: محمدرضا علم و مینا رئیسی
مهاجرت علمای عتبات به ایران؛ بازتاب و پیامدهای آن: حجت فلاح توتکار و محسن پریوش
آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیماری باد زدگی؛ سیب زمینی در قحطی بزرگ ایرلند: حسین مسیگل و حبیب الله حمزه زرقانی
مسجد و سیاست در عصر آل بویه: حسین مفتخری و فریبرز سجادی

 

عناوین مقالات و نام نویسندگان شماره 15:

پایان فرمانروایی کاسی ها و علل فروپاشی آن: محمدتقی ایمان پور و امیر علی نیا
پناهندگی سیاسی در دوره صفویه؛ با تکیه بر پناهندگی خوانین خوارزم و مرو به دربار شاه عباس اول: محمدحسن رازنهان، هادی بیاتی و محمد بی طرفان
حیات اجتماعی و فرهنگی قبایل و عشایر عرب عراق؛ قرون 17 تا 19 میلادی: جاسم ریحانی و غلامرضا ظریفیان
تعاملات علمی در قرون نخستین اسامی بر اساس مطالعات باستان شناسی (با تأکید بر نقوش هندسی تزئینات گچبری های قرون نخستین اسلامی): اکبر شریفی نیا، جواد نیستانی، سیدمهدی موسوی کوهپر
نگرشی بر جغرافیای اداری ایالت پارس در دوره ساسانی: جهانپور غلامی، یدالله حیدری باباکمال و مریم شاداب فر
عوامل مؤثر در پیشرفت اجتماعی، فرهنگی و علمی شیعیان ری در دوره آل بویه: زهرا میرزایی


ical.ir