امتناع دروزیهای اسرائیلی از خدمت در ارتش


1532 بازدید

امتناع دروزیهای اسرائیلی از خدمت در ارتش

بگزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، بنقل از پایگاه اینترنتی "الرای" فلسطین، براساس تحقیقات و نظرسنجی انجام شده توسط دانشگاه حیفا، میزان دروزی های ساکن سرزمینهای اشغالی که از خدمت اجباری در ارتش رژیم صهیونیستی فرار می کنند، افزایش یافته است و همچنین جوانان اسراییلی زندان را به خدمت در ارتش ترجیح می دهند.
براساس این نظرسنجی، تنها 36 درصد از جوانان شرکت کننده از خدمت اجباری در ارتش حمایت کردند و 47 درصد معتقدند که خدمت در ارتش باید داوطلبانه باشد و 17 درصد نیز معتقدند که سیاست کنونی خدمت اجباری باید برداشته شود.
براساس این تحقیقات، 83 درصد از دروزی ها گفتند که زندگی آنها علیرغم خدمت اجباری در ارتش بسیار بدتر از یهودیان در اسراییل است.
درحال حاضر بیش از 500 جوان دروزی ساکن سرزمینهای اشغالی به سن خدمت رسیده اند ولی فقط کمتر از 30 درصد از آنها خود را مراکز خدمت نظامی معرفی کرده اند.
کنیست (پارلمان) رژیم صهیونیستی در سال 1951 قانون خدمت اجباری را برای همه اسرائیلی ها صرفنظر از ماهیت ملی آنها تصویب کرد. از سال 1956 خدمت در ارتش رژیم صهیونیستی برای دروزیهای ساکن سرزمینهای اشغالی فلسطین نیز اجباری شد.
تقریبا یک میلیون و سیصد هزار دروزی در کل جهان زندگی می کنند که از این تعداد 50 درصد در سوریه، 40 درصد در لبنان، یک درصد در اردن و پنج درصد در سرزمینهای اشغالی به سر می برند.
فرار از خدمت دروزیها در ارتش رژیم صهیونیستی درحالی است که مطبوعات رژیم صهیونیستی پیشتر فاش کردند که  میزان فرار از خدمت نظام وظیفه در ارتش رژیم صهیونیستی ظرف چند سال آینده به حدود یک چهارم جوانان اسرائیلی خواهد رسید. هر ساله تقریبا حدود هفت هزار مشمول غایب در ارتش رژیم صهیونیستی وجود دارد.
این مطبوعات به نقل از گزارش بخش نیروی انسانی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کردند ، درصد فرار از خدمت نظام وظیفه در ارتش به بهانه فراگیری علوم مذهبی و اعتقادی بسیار افزایش یافته است و تا سال دو هزار و بیست حدود یک چهارم جوانان را در بر خو اهد گرفت.
براساس گزارش قبلی روزنامه صهیونیستی " هاآرتض "، از هرچهار جوان یهودی آماده به خدمت نظام در ارتش یک نفر ترجیح می دهد تا وارد مدارس دینی یهودی شود ولی به خدمت سربازی نرود. این در حالی است که این درصد در آغاز دهه نود کاملا پایین بود و از هر بیست جوان یهودی ، یک نفر یادگیری در مدارس دینی را به خدمت نظام وظیفه در ارتش اسرائیل ترجیح می داد.


قدسنا