مدیر سابق مدرسه یهودی متهم به ازار اذیت کودکان


1028 بازدید

مدیر سابق مدرسه یهودی متهم به ازار اذیت کودکان

به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا) بنقل از هاآرتص پلیس استرالیا مدیر سابق یک مدرسه یهودی را به اتهام آزار اذیت جنسی دانش آموزان بازداشت کرد. وکیل خاخام "آوراهام گلیک" گفت:وی که یک مقام ارشد درانجمن"چباد لوباویچ" است فعلا به قید ضمانت آزادشده است.این اتهامات مربوط به دهه 70است وگلیک به شدت آنرا رد می کند. وی که هم اکنون سرپرست بخش مطالعات یهود درکالج پسرانه یشیوا است تا روشن شدن اتهامات وارده از سمتش برکنار شده است.

"خاخام یهوشوا اسموکلر"مدیرکالج یشیوا در بیانیه ایی گفت:با وجوداینکه خاخام "گلیک" عضوی قابل احترام وشخصیتی شناخته شده درانجمن است تصمیم گرفته شد تا روشن شدن موضوع ازسمتش در یشیوا خلع شود.

اسموکلر در ادامه به والدین دانشجویان اطمینان داده است که تمامی ارتباطات این فرد بادانشجویان قطع شده است . گلیک تا سال 1992 مدیرمدرسه یهودی در استرالیا بودو هنگامی مرتکب جرائم جنسی شد به آمریکا فرار کرد.

وی در آمریکا نیز به کودک یهودی دیگری تجاوز کرد.پس از آن وی به زندان رفت و سال گذشته برای روبرو شدن با اتهام آزار اذیت جنسی علیه 4 دانش آموز به استرالیا تحویل داده شد.در ماه جولای وی به 18 ماه زندان عفو مشروط محکوم شد.


قدسنا