به کتب تاریخ نمی توان اعتماد کرد


1680 بازدید

به کتب تاریخ نمی توان اعتماد کرد
موضوع : مرتضى مطهرى

از : 23 ه تاریخ 23/9/53

به : 312 شماره : 3095/23 ه

نامبرده بالا که از وعاظ ساکن تهران مى‏باشد از مورخه 2/9/53 الى 5/9/53 بنا به دعوت شیخ هادى باریک‏بین1 مدرس مدرسه دینى شیخ‏الاسلام قزوین به مدت چهار شب در مدرسه مذکور سخنرانى نمود که همه شب در حدود 800 تا 1000 نفر در جلسات او حضور پیدا مى‏کردند نامبرده در این مدت فقط در یک شب در بین اظهاراتش گفت به کتاب تاریخ نمى‏شود اعتماد کرد مگر آنکه نوشته‏هایش از نظر عقل و منطق درست و صحیح باشد مثلا امیرکبیر را ناسخ‏التواریخ معرفى کرده‏اند و در این کتاب تاریخ نوشته بودند که او به جهت نفخ شکم درگذشت ولى پس از مدتى معلوم شد که او را در حمام فین کاشان رگ زده بودند و سپس درباره بقاء یک ملت سخنرانى کرد و گفت اگر ملتى با عدالت اجتماعى سر و کار نداشته باشد واژگون خواهد شد.

نظریه شنبه : آقاى مرتضى مطهرى گفته‏هایش را به نحوى عنوان مى‏کرد که قابل تفسیر نبود و اثر نامطلوبى بر روى حضار نداشت. نظریه یکشنبه و سه شنبه : با توجه به اینکه گزارش دال بر اظهار خلافى از جانب مرتضى مطهرى در جلسات منعقده از سایر منابع دریافت نگردیده لذا نظریه شنبه صحیح مى‏باشد. روى سابقه بایگانى فرمائید 485391ـ آیت‏اللّه‏ هادى باریک‏بین در سال 1309 در شهر قزوین متولد شد و پس از تحصیل مقدارى از علوم حوزوى راهى قم شده از محضر اساتیدى چون آیات منتظرى، مشکینى، سلطانى و پس از آن در درس خارج آیات بروجردى و امام خمینى شرکت جسته و مدتى بعد به نجف اشرف رهسپار شد و در سال 1341 به قم بازگشت و پس از آن به قزوین برگشته و به احیاء دوباره مدارس پرداخت و اداره مدرسه شیخ‏الاسلام قزوین را به عهده گرفت و فعالیتهاى سیاسى خود را همراه نهضت مردمى امام خمینى آغاز کرد تا اینکه در بین سالهاى 56ـ57 به سردشت تبعید شد و پس از مراجعت از تبعید به مبارزات خود ادامه داد. ایشان پس از انقلاب اسلامى از طرف مردم زنجان در مجلس خبرگان قانون اساسى انتخاب شد و در سال 60 طى حکمى از حضرت امام به امامت جمعه قزوین منصوب شد. (اطلاعات ش 16897 ـ 30 آذر 1361)