آیت الله گلپایگانی : فکر آنها مخالف فکر ما میباشد


2251 بازدید

آیت الله گلپایگانی : فکر آنها مخالف فکر ما میباشد
موضوع : اظهارات گلپایگانى

از : 21 تاریخ 9/11/46

به : 316 شماره : 4222/21

گلپایگانى در صحبتى که براى طلاب نموده بود اظهار داشت که ما هیچ گونه اتحاد و پیوستگى با دولت را نداشته و نخواهیم داشت اولاً لباس آنها با لباس ما فرق دارد ثانیا آنها ریش خود را مى‏تراشند و بعضى از آنها نماز نمى‏خوانند ولى ما ریش گذاشته و نماز مى‏خوانیم ثالثا فکر آنها مخالف فکر ما مى‏باشد. بنابراین طلابى که مشمول نظام وظیفه مى‏باشند بدون ترس به خدمت نظام رفته و حاضر به امتحان دادن به وزارت آموزش و پرورش نشوید من تمام مخارج طلاب مشمول و حتى اگر سرپرست خانواده باشند کلیه مخارج خانواده آن‏ها را خواهم پرداخت و عین همین صحبت‏ها را به دستگاه حاکمه گفته‏ام و اکنون هم با دولت در بحث و گفتگو مى‏باشم.

نظریه منبع ـ نظرى ندارد.

نظریه رهبر عملیات ـ مفاد گزارش فوق صحت دارد.

نظریه امنیت داخلى ـ با اقدامات گلپایگانى جز مخالفت با برنامه‏هاى دولت چیز دیگرى اطلاق نمى‏شود تصمیم در تضعیف وى نهایت ضرورت را دارد. روحانى

در پرونده 9292 بایگانى شود.

آقاى صابرى گزارشى در این مورد واصل شود 11/11