تبانی موساد و ساواک علیه مردم فلسطین


2250 بازدید

تبانی موساد و ساواک علیه مردم فلسطین
سند زیر حاکی از تلاش سازمان اطلاعاتی رژیم صهیونیستی برای جلب حمایت ساواک جهت انجام عملیات علیه فلسطینی‌ها در کشورهای عرب منطقه خاورمیانه است