تقاضای اردشیر زاهدی


2710 بازدید

تقاضای اردشیر زاهدی
به‌عرض می‌رساند : طبق اطلاع هنگام بازدید ژنرال حردان التکریتی از ایران‌، شبی در منزلی واقع در شمیران مجلس میهمانی ترتیب یافته بود که در آن آقای اردشیر زاهدی وزیر امورخارجه نیز حضور داشتند. در میهمانی مذکور از چند نفر هنرپیشگان خارجی کاباره کلئوپاترا نیز برای انجام برنامه دعوت شده بود از جمله دعوت‌شدگان دو خانم به اسامی زیر بوده‌اند :
1ـ سالی الکساندراگری فرزند جیمز الکساندر
2ـ گیلیان ماری دورمان فرزند استانلی‌.
پس از پایان برنامه از دو هنرپیشه نامبرده خواسته می‌شود که شب را با میهمانان بگذرانند یک نفر از آنها که قرار بود با آقای اردشیر زاهدی شب را بگذراند قبول نکرده و می‌گوید :
«با هرکس که دلم بخواهد شب را خواهم گذراند.»
آقای اردشیر زاهدی در جواب می‌گوید: «می‌دانی با چه کسی طرف هستی‌؟ من کسی هستم که روزی دختر بزرگترین شخصیتهای این مملکت زن من بوده است‌. من سفیر ایران در انگلستان و آمریکا بوده‌ام‌.» با وجود این خانم مزبور قبول نمی‌کند. متعاقب جریان فوق سازمان اطلاعات و امنیت کشور طی شماره 11113/823 ـ 20/9/47 نامه‌ای به اداره اقامت بیگانگان نوشته که حاکیست :
«نظر به اینکه ادامه اقامت دو نفر بانوان مشروحه زیر که تبعه انگلستان و در هتل کلئوپاترا مشغول کار می‌باشند به مصلحت نمی‌باشد علیهذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ارسال مشخصات کامل بیگانگان مذکور آنان را فوراً از کشور خارج نموده و تاریخ و مرز خروجی آنان را به این سازمان اعلام نمایند.» لذا چون دو نفر مورد بحث به هتل نوبل اصفهان رفته بودند در تاریخ 8/10/47 تلگرافی به شهربانی اصفهان دستور داده شد که جهت مشارالیها روادید خروج صادر و نتیجه را اعلام دارند. دو نفر مزبور در تاریخ 30/10/47 از طریق فرودگاه مهرآباد کشور را ترک نموده‌اند.
بنابر اظهار یکی از بانوان هنرپیشه خارجی کاباره کلئوپاترا دو نفر هنرپیشه نامبرده پس از بازگشت به انگلستان یک برنامه تلویزیونی درباره رفتاری که در ایران با آنان شده است‌، ترتیب داده‌اند و در نتیجه این موضوع موجب ناراحتی اولیأ این هنرپیشه شده به‌طوری که تلگرافی از دختر خود سؤال کرده‌اند آیا چنین چیزی حقیقت دارد یا نه‌؟ رئیس گروه اطلاعاتی‌. سرتیپ جعفری